ㄚ Λ Μ Λ ∩ 最后在线
2018.10.14 19:33
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_1
混战积分 374313.50
跳跃积分 2542.00
死亡积分 18828.60
生化积分 0
兑换积分 0.00
总 积 分 395684.10
下一等级 豆客统帅_2 还需54315.90 分
游戏 I D ㄚ Λ Μ Λ ∩
所在公会 未加入
豆知头衔 学前生
玩家来自 新疆吐鲁番市
最后在线 2018-10-14 19:33:00
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2018年混战服总数据统计
 总排名 43 (1)  总积分 119325.0
杀敌 KD 1.29 死亡
23791
18505
开火 命中率 11.76% 命中
852872
100305
杀敌 爆头率 34.65% 爆头
23791
8243
死亡 被爆头率 29.06% 被爆头
18505
5377
埋包 成功率 36.51% 爆破
723
264
拆包 成功率 61.90% 成功
147
91
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 33.33% 胜利
9
3
 游戏局数
28008
匪徒 17051 (61%) 警察 9868 (35%) 观众 1089 (4%)
每局杀敌 0.85 每局阵亡 0.66
最先杀敌 1362 (4.86%) 最后杀敌 1032 (3.68%)
最先阵亡 1064 (3.80%) 最后阵亡 670 (2.39%)
 在线时间
612小时32分55秒
每小时杀敌 38.84 每分钟杀敌 0.65
每小时阵亡 30.21 每分钟阵亡 0.50
总伤害值 3383617 平均伤害 33.73
每小时伤害 5523.83 每分钟伤害 92.06
杀死VIP 0 VIP逃脱 0
 武器数据
武器图片 杀敌 死亡 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 11792 9028 4990 42.32% 456233 46492 10.19% 1531098 32.93
M4A1 4764 3399 1845 38.73% 230446 23780 10.32% 606696 25.51
AWP 3966 1897 509 12.83% 48805 5153 10.56% 631257 122.50
Deagle 1210 1999 385 31.82% 25120 3664 14.59% 149213 40.72
Hegrenade 647 357 0 0.00% 19782 14110 71.33% 278044 19.71
USP 566 461 235 41.52% 13655 3092 22.64% 72062 23.31
Knife 385 453 24 6.23% 36170 704 1.95% 46692 66.32
Glock18 384 412 208 54.17% 18580 2881 15.51% 55315 19.20
Galil 31 30 18 58.06% 1197 140 11.70% 4281 30.58
Famas 27 31 19 70.37% 1065 114 10.70% 3944 34.60
MP5navy 12 27 2 16.67% 804 119 14.80% 1845 15.50
SG552 11 8 6 54.55% 297 53 17.85% 1521 28.70
Scout 9 9 2 22.22% 178 33 18.54% 2206 66.85
AUG 4 5 3 75.00% 314 33 10.51% 725 21.97
M249 2 3 0 0.00% 401 7 1.75% 156 22.29
P228 0 1 0 0.00% 25 0 0.00% 0 0.00
TMP 0 1 0 0.00% 7 3 42.86% 56 18.67
XM1014 0 0 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0.00
UMP45 0 0 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0.00
C4 0 33 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 54 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 293 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00