n!cE.Brother - 亲亲丹丹。 最后在线
2024.06.15 17:31
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 81500.80
跳跃积分 5102.60
死亡积分 172232.50
生化积分 0
总 积 分 258835.90
下一等级 大元帅 需41164.11 分
游戏 I D n!cE.Brother - 亲亲丹丹。
所在公会 永恒兄弟
玩家来自 山东省济南市电信
最后在线 2024-06-15 17:31:51
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 154 (28)  总积分 35100.0
杀敌 KD 1.14 死亡
3557
3119
开火 命中率 18.46% 命中
55970
10330
杀敌 爆头率 20.24% 爆头
3557
720
死亡 被爆头率 28.57% 被爆头
3119
891
埋包 成功率 36.07% 爆破
61
22
拆包 成功率 66.10% 成功
59
39
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
5628
匪徒 1030 (18%) 警察 4403 (78%) 观众 195 (3%)
每局杀敌 0.63 每局阵亡 0.55
最先杀敌 268 (4.76%) 最后杀敌 140 (2.49%)
最先阵亡 243 (4.32%) 最后阵亡 120 (2.13%)
 在线时间
112小时8分21秒
每小时杀敌 31.72 每分钟杀敌 0.53
每小时阵亡 27.81 每分钟阵亡 0.46
总伤害值 496435 平均伤害 48.06
每小时伤害 4426.95 每分钟伤害 73.78
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 1834 1241 141 7.69% 8695 2153 24.76% 260988 121.22
M4A1 815 701 310 38.04% 22043 3747 17.00% 102656 27.40
Deagle 291 614 85 29.21% 4185 881 21.05% 37035 42.04
AK47 266 245 94 35.34% 5768 954 16.54% 32870 34.45
USP 177 128 68 38.42% 3014 820 27.21% 21023 25.64
Hegrenade 103 44 0 0.00% 2116 1476 69.75% 33100 22.43
Knife 30 71 3 10.00% 8543 55 0.64% 3793 68.96
Famas 22 18 8 36.36% 896 125 13.95% 2919 23.35
Glock18 12 16 8 66.67% 418 75 17.94% 1541 20.55
Galil 5 4 4 80.00% 147 17 11.56% 677 39.82
AUG 1 3 0 0.00% 41 14 34.15% 137 9.79
MP5navy 1 1 0 0.00% 33 6 18.18% 101 16.83
TMP 1 0 0 0.00% 30 3 10.00% 110 36.67
SG552 0 0 0 0.00% 38 4 10.53% 100 25.00
FlashBang 0 28 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
UMP45 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 3 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00