A.lman oR liTe.限丶制 最后在线
2024.05.16 15:13
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 荣誉统帅_2
混战积分 652856.10
跳跃积分 219.60
死亡积分 6853.54
生化积分 0
总 积 分 659929.24
下一等级 荣誉统帅_3 需90070.76 分
游戏 I D A.lman oR liTe.限丶制
所在公会 奥特曼
玩家来自 甘肃省武威市
最后在线 2024-05-16 15:13:40
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 107 (-5)  总积分 41253.9
杀敌 KD 2.13 死亡
687
322
开火 命中率 20.70% 命中
8507
1761
杀敌 爆头率 20.67% 爆头
687
142
死亡 被爆头率 26.40% 被爆头
322
85
埋包 成功率 66.67% 爆破
3
2
拆包 成功率 83.33% 成功
6
5
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 48.75% 胜利
80
39
 游戏局数
776
匪徒 36 (5%) 警察 713 (92%) 观众 27 (3%)
每局杀敌 0.89 每局阵亡 0.41
最先杀敌 28 (3.61%) 最后杀敌 40 (5.15%)
最先阵亡 18 (2.32%) 最后阵亡 4 (0.52%)
 在线时间
16小时14分59秒
每小时杀敌 42.28 每分钟杀敌 0.70
每小时阵亡 19.82 每分钟阵亡 0.33
总伤害值 91850 平均伤害 52.16
每小时伤害 5652.40 每分钟伤害 94.21
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 336 93 26 7.74% 1393 379 27.21% 46736 123.31
Deagle 145 135 41 28.28% 1494 347 23.23% 16266 46.88
AK47 88 37 27 30.68% 2070 319 15.41% 10619 33.29
M4A1 81 24 30 37.04% 2049 313 15.28% 8904 28.45
USP 25 19 14 56.00% 509 151 29.67% 3744 24.79
Hegrenade 7 1 0 0.00% 357 220 61.62% 4821 21.91
Famas 4 4 3 75.00% 72 15 20.83% 513 34.20
SG552 2 2 1 50.00% 40 10 25.00% 249 24.90
Glock18 1 0 0 0.00% 58 14 24.14% 183 13.07
Knife 0 5 0 0.00% 505 0 0.00% 0 0.00
Elite 0 1 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00