FaZe Clan`God`!S>a<Boy 1 最后在线
2024.06.02 19:34
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 上将防长
混战积分 230258.70
跳跃积分 1.10
死亡积分 2956.90
生化积分 6
总 积 分 233222.70
下一等级 元帅 需16777.31 分
游戏 I D FaZe Clan`God`!S>a<Boy 1
所在公会 银河战舰
玩家来自 北京市移动
最后在线 2024-06-02 19:34:35
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 2601 (-19)  总积分 3381.6
杀敌 KD 0.89 死亡
252
283
开火 命中率 12.71% 命中
7237
920
杀敌 爆头率 32.94% 爆头
252
83
死亡 被爆头率 31.80% 被爆头
283
90
埋包 成功率 0% 爆破
0
0
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 75.00% 胜利
4
3
 游戏局数
419
匪徒 81 (19%) 警察 327 (78%) 观众 11 (3%)
每局杀敌 0.60 每局阵亡 0.68
最先杀敌 23 (5.49%) 最后杀敌 9 (2.15%)
最先阵亡 17 (4.06%) 最后阵亡 10 (2.39%)
 在线时间
7小时43分53秒
每小时杀敌 32.59 每分钟杀敌 0.54
每小时阵亡 36.60 每分钟阵亡 0.61
总伤害值 36512 平均伤害 39.69
每小时伤害 4722.57 每分钟伤害 78.71
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 83 57 5 6.02% 734 102 13.90% 12008 117.73
AK47 81 99 40 49.38% 2853 317 11.11% 10884 34.33
M4A1 45 44 21 46.67% 1666 209 12.55% 5556 26.58
USP 17 10 10 58.82% 258 68 26.36% 2197 32.31
Deagle 12 44 4 33.33% 243 42 17.28% 1812 43.14
Hegrenade 6 3 0 0.00% 161 153 95.03% 2915 19.05
Famas 3 3 3 100% 122 15 12.30% 556 37.07
Galil 2 1 0 0.00% 30 6 20.00% 132 22.00
Glock18 1 6 0 0.00% 53 5 9.43% 154 30.80
Knife 0 6 0 0.00% 1085 0 0.00% 0 0.00
MP5navy 0 1 0 0.00% 30 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 8 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00