45:DESPISE ALL PLUGIN.# 素然~ 最后在线
2021.04.21 23:54
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 荣誉统帅_1
混战积分 476935.40
跳跃积分 94.10
死亡积分 128765.50
生化积分 0
总 积 分 605795.00
下一等级 荣誉统帅_2 需44205.00 分
游戏 I D 45:DESPISE ALL PLUGIN.# 素然~
所在公会 探险悍匪
玩家来自 新疆
最后在线 2021-04-21 23:54:16
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 90 (3)  总积分 41930.7
杀敌 KD 1.86 死亡
11791
6356
开火 命中率 13.44% 命中
309511
41604
杀敌 爆头率 31.07% 爆头
11791
3664
死亡 被爆头率 28.54% 被爆头
6356
1814
埋包 成功率 35.51% 爆破
214
76
拆包 成功率 53.45% 成功
58
31
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
12578
匪徒 7114 (57%) 警察 4517 (36%) 观众 947 (8%)
每局杀敌 0.94 每局阵亡 0.51
最先杀敌 573 (4.56%) 最后杀敌 729 (5.80%)
最先阵亡 338 (2.69%) 最后阵亡 281 (2.23%)
 在线时间
252小时19分15秒
每小时杀敌 46.73 每分钟杀敌 0.78
每小时阵亡 25.19 每分钟阵亡 0.42
总伤害值 1576083 平均伤害 37.88
每小时伤害 6246.35 每分钟伤害 104.11
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 5410 2596 2060 38.08% 140932 19825 14.07% 658655 33.22
AWP 2806 1165 381 13.58% 25111 3630 14.46% 424645 116.98
M4A1 2055 992 747 36.35% 71257 9529 13.37% 249592 26.19
Deagle 620 1028 196 31.61% 9567 1710 17.87% 75660 44.25
Hegrenade 202 75 0 0.00% 7656 4227 55.21% 87618 20.73
USP 165 93 78 47.27% 2897 707 24.40% 18495 26.16
Famas 160 65 67 41.88% 3776 600 15.89% 17405 29.01
Glock18 156 117 91 58.33% 3803 835 21.96% 18922 22.66
Knife 141 113 14 9.93% 42642 229 0.54% 15781 68.91
Galil 46 30 20 43.48% 1318 188 14.26% 5867 31.21
MP5navy 9 6 1 11.11% 418 60 14.35% 965 16.08
SG552 4 2 2 50.00% 55 13 23.64% 383 29.46
UMP45 2 0 0 0.00% 34 9 26.47% 186 20.67
Scout 1 1 0 0.00% 38 3 7.89% 161 53.67
AUG 1 1 0 0.00% 22 5 22.73% 105 21.00
P228 1 1 0 0.00% 13 3 23.08% 52 17.33
XM1014 1 0 1 100% 5 5 100.00% 136 27.20
MAC10 0 1 0 0.00% 7 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 4 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 4 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 60 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00