X.perteN  - 势傾九天[M]〆 最后在线
2023.03.19 13:19
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 261190.60
跳跃积分 0.00
死亡积分 314.80
生化积分 0
总 积 分 261505.40
下一等级 大元帅 需38494.61 分
游戏 I D X.perteN - 势傾九天[M]〆
所在公会 ‖势傾九天‖
玩家来自 宁夏银川市
最后在线 2023-03-19 13:19:14
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有1项荣誉 荣誉榜
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 3634 (-65)  总积分 1051.0
杀敌 KD 0.94 死亡
726
769
开火 命中率 11.79% 命中
22907
2700
杀敌 爆头率 24.38% 爆头
726
177
死亡 被爆头率 26.27% 被爆头
769
202
埋包 成功率 45.45% 爆破
11
5
拆包 成功率 0% 成功
1
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 53.85% 胜利
13
7
 游戏局数
1222
匪徒 631 (52%) 警察 501 (41%) 观众 90 (7%)
每局杀敌 0.59 每局阵亡 0.63
最先杀敌 28 (2.29%) 最后杀敌 24 (1.96%)
最先阵亡 43 (3.52%) 最后阵亡 15 (1.23%)
 在线时间
26小时8分59秒
每小时杀敌 27.76 每分钟杀敌 0.46
每小时阵亡 29.41 每分钟阵亡 0.49
总伤害值 104192 平均伤害 38.59
每小时伤害 3984.44 每分钟伤害 66.41
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 254 197 31 12.20% 2507 301 12.01% 40114 133.27
AK47 245 274 72 29.39% 10305 1045 10.14% 32221 30.83
M4A1 124 147 40 32.26% 5903 618 10.47% 15714 25.43
USP 35 71 14 40.00% 828 197 23.79% 4146 21.05
AUG 15 8 7 46.67% 513 65 12.67% 1739 26.75
Hegrenade 14 12 0 0.00% 438 258 58.90% 4879 18.91
Galil 12 14 4 33.33% 412 67 16.26% 1837 27.42
Famas 10 7 5 50.00% 567 48 8.47% 1291 26.90
Glock18 8 22 4 50.00% 701 75 10.70% 1165 15.53
Knife 6 10 0 0.00% 624 14 2.24% 780 55.71
SG552 2 2 0 0.00% 117 13 11.11% 269 20.69
M249 2 1 0 0.00% 11 3 27.27% 56 18.67
Deagle 1 1 0 0.00% 16 4 25.00% 154 38.50
MP5navy 0 1 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00