Cs*Man|@@@@@虎爺@@@@@ 最后在线
2023.12.03 15:31
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 40684.90
跳跃积分 0.00
死亡积分 236372.00
生化积分 0
总 积 分 277056.90
下一等级 大元帅 需22943.11 分
游戏 I D Cs*Man|@@@@@虎爺@@@@@
所在公会 成熟男人||
玩家来自 湖北省
最后在线 2023-12-03 15:31:04
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 11382 (-42)  总积分 238.4
杀敌 KD 0.78 死亡
62
79
开火 命中率 11.35% 命中
1903
216
杀敌 爆头率 27.42% 爆头
62
17
死亡 被爆头率 26.58% 被爆头
79
21
埋包 成功率 0% 爆破
2
0
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
126
匪徒 45 (36%) 警察 79 (63%) 观众 2 (2%)
每局杀敌 0.49 每局阵亡 0.63
最先杀敌 2 (1.59%) 最后杀敌 1 (0.79%)
最先阵亡 3 (2.38%) 最后阵亡 1 (0.79%)
 在线时间
2小时30分13秒
每小时杀敌 24.76 每分钟杀敌 0.41
每小时阵亡 31.55 每分钟阵亡 0.53
总伤害值 7965 平均伤害 36.88
每小时伤害 3181.40 每分钟伤害 53.02
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 15 28 7 46.67% 535 66 12.34% 1900 28.79
AK47 13 15 6 46.15% 400 51 12.75% 1791 35.12
AWP 13 15 1 7.69% 107 17 15.89% 1981 116.53
Deagle 11 12 3 27.27% 181 29 16.02% 1186 40.90
Hegrenade 6 1 0 0.00% 57 38 66.67% 876 23.05
MP5navy 2 1 0 0.00% 25 6 24.00% 62 10.33
Glock18 1 2 0 0.00% 185 4 2.16% 60 15.00
Famas 1 1 0 0.00% 11 4 36.36% 86 21.50
USP 0 3 0 0.00% 278 1 0.36% 23 23.00
Knife 0 1 0 0.00% 74 0 0.00% 0 0.00
M249 0 0 0 0.00% 30 0 0.00% 0 0.00
Galil 0 0 0 0.00% 20 0 0.00% 0 0.00