45:DESPISE ALL 風中追風* 最后在线
2024.06.16 00:37
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_1
混战积分 361656.20
跳跃积分 1038.50
死亡积分 6890.10
生化积分 0
总 积 分 369584.80
下一等级 豆客统帅_2 需80415.20 分
游戏 I D 45:DESPISE ALL 風中追風*
所在公会 探险悍匪
玩家来自 新疆乌鲁木齐市
最后在线 2024-06-16 00:37:00
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
2024年06月16日
0:37:03 正常退出服务器
0:37:02 Ares Emp ...Ares Emp >>壹 嗰朲安静   
0:35:47 Ares Emp >>壹...Ares Emp >>壹 嗰朲安静   
0:34:58   Ares Emp >>蓅...Ares Emp >>蓅.0
0:34:35   A.believe Tim...A.believe Time|Gaoshilin 0
0:33:13 当前地图是 de_tuscan
0:33:13 进入新A002 【BLLOM联盟】混战服
0:33:10 正常退出服务器
0:33:09 A.believe Tim...A.believe Time|Gaoshilin 0   
0:32:06 A.believe Tim...A.believe Time|Gaoshilin 0   
0:31:07 A.believe Tim...A.believe Time|Gaoshilin 0   
0:29:59 GameSense...GameSense > 达龙   
0:29:44   威力青年威力青年
0:29:00 Ares Emp >>壹...Ares Emp >>壹 嗰朲安静   
0:28:54   泪无痕。泪无痕。
0:27:39 A.believe Tim...A.believe Time|Gaoshilin 0   
0:26:52 埋包成功
0:25:56 GameSense > 达...GameSense > 达龙   
0:23:58   Ares Emp >>壹...Ares Emp >>壹 嗰朲安静
0:23:56   威力青年威力青年
0:22:43 Ares Emp >>壹...Ares Emp >>壹 嗰朲安静   
0:21:53 当前地图是 de_tuscan
0:21:53 进入新A002 【BLLOM联盟】混战服
0:21:47 正常退出服务器
0:20:36 45:DESPISE AL...45:DESPISE ALL 歪瑞/[A]EON.   
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>   第1/16页
共有1项荣誉 荣誉榜
06.16
06.15
06.14
06.13
06.12
06.11
06.10
2024年06月16日 混战服数据统计
 日排名 235 (-59)  日积分 41.2
杀敌 KD 0.97 死亡
30
31
开火 命中率 12.71% 命中
645
82
杀敌 爆头率 16.67% 爆头
30
5
死亡 被爆头率 25.81% 被爆头
31
8
埋包 成功率 0% 爆破
1
0
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
45
匪徒 26 (58%) 警察 19 (42%) 观众 0 (0%)
每局杀敌 0.67 每局阵亡 0.69
最先杀敌 2 (4.44%) 最后杀敌 0 (0%)
最先阵亡 5 (11.11%) 最后阵亡 2 (4.44%)
 在线时间
39分58秒
每小时杀敌 45.04 每分钟杀敌 0.75
每小时阵亡 46.54 每分钟阵亡 0.78
总伤害值 4272 平均伤害 52.10
每小时伤害 6413.34 每分钟伤害 106.89
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 19 16 1 5.26% 101 25 24.75% 2730 109.20
M4A1 9 5 4 44.44% 200 30 15.00% 848 28.27
AK47 2 0 0 0.00% 45 7 15.56% 200 28.57
Knife 0 1 0 0.00% 264 2 0.76% 110 55.00
Hegrenade 0 1 0 0.00% 14 13 92.86% 276 21.23
USP 0 8 0 0.00% 21 5 23.81% 108 21.60