NEVER GIVEUP.>激情謌/16/° 最后在线
2020.06.05 21:47
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_1
混战积分 328002.90
跳跃积分 35.40
死亡积分 34429.60
生化积分 0
总 积 分 362467.90
下一等级 豆客统帅_2 需87532.10 分
游戏 I D NEVER GIVEUP.>激情謌/16/°
所在公会 圣骑士
玩家来自 北京市铁通
最后在线 2020-06-05 21:47:33
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有3项荣誉 荣誉榜
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 419 (-4)  总积分 22214.7
杀敌 KD 0.78 死亡
8867
11395
开火 命中率 16.08% 命中
282565
45438
杀敌 爆头率 32.29% 爆头
8867
2863
死亡 被爆头率 31.91% 被爆头
11395
3636
埋包 成功率 35.47% 爆破
172
61
拆包 成功率 43.10% 成功
58
25
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
17955
匪徒 7920 (44%) 警察 6581 (37%) 观众 3454 (19%)
每局杀敌 0.49 每局阵亡 0.63
最先杀敌 921 (5.13%) 最后杀敌 209 (1.16%)
最先阵亡 1324 (7.37%) 最后阵亡 196 (1.09%)
 在线时间
372小时55分27秒
每小时杀敌 23.78 每分钟杀敌 0.40
每小时阵亡 30.56 每分钟阵亡 0.51
总伤害值 1282957 平均伤害 28.24
每小时伤害 3440.26 每分钟伤害 57.34
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 5494 6153 1842 33.53% 172869 28203 16.31% 740096 26.24
AK47 1869 2460 622 33.28% 54742 8212 15.00% 263770 32.12
AWP 526 455 50 9.51% 3971 667 16.80% 80080 120.06
Deagle 356 895 99 27.81% 8975 1138 12.68% 48318 42.46
Glock18 224 373 119 53.13% 6746 1431 21.21% 29945 20.93
USP 171 338 82 47.95% 5249 1116 21.26% 27190 24.36
Hegrenade 73 167 0 0.00% 5952 3989 67.02% 72398 18.15
Galil 52 53 20 38.46% 1695 260 15.34% 7268 27.95
Famas 42 46 17 40.48% 1148 218 18.99% 5856 26.86
Knife 27 141 2 7.41% 20646 49 0.24% 3409 69.57
XM1014 19 24 5 26.32% 155 68 43.87% 2774 40.79
MP5navy 10 14 3 30.00% 324 80 24.69% 1300 16.25
SG552 2 1 1 50.00% 57 8 14.04% 148 18.50
M249 2 0 1 50.00% 35 8 22.86% 260 32.50
P228 0 1 0 0.00% 28 1 3.57% 15 15.00
AUG 0 2 0 0.00% 11 1 9.09% 21 21.00
Scout 0 1 0 0.00% 6 0 0.00% 0 0.00
C4 0 21 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 46 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 194 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00