-DG.80 Gaming.Stronger.AP菜 最后在线
2020.09.22 17:45
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少将军长
混战积分 23004.40
跳跃积分 0.00
死亡积分 125370.52
生化积分 0
总 积 分 148374.92
下一等级 中将副司 需1625.09 分
游戏 I D -DG.80 Gaming.Stronger.AP菜
所在公会 怀旧俱乐部
玩家来自 重庆市
最后在线 2020-09-22 17:45:25
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 15088 (-125)  总积分 256.1
杀敌 KD 1.19 死亡
156
131
开火 命中率 26.49% 命中
1329
352
杀敌 爆头率 14.10% 爆头
156
22
死亡 被爆头率 38.17% 被爆头
131
50
埋包 成功率 50.0% 爆破
2
1
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
192
匪徒 120 (62%) 警察 71 (37%) 观众 1 (1%)
每局杀敌 0.81 每局阵亡 0.68
最先杀敌 24 (12.50%) 最后杀敌 3 (1.56%)
最先阵亡 10 (5.21%) 最后阵亡 4 (2.08%)
 在线时间
3小时58分24秒
每小时杀敌 39.26 每分钟杀敌 0.65
每小时阵亡 32.97 每分钟阵亡 0.55
总伤害值 23976 平均伤害 68.11
每小时伤害 6034.23 每分钟伤害 100.57
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 117 64 13 11.11% 455 148 32.53% 18150 122.64
AK47 11 4 2 18.18% 149 34 22.82% 1137 33.44
M4A1 10 9 2 20.00% 174 42 24.14% 1274 30.33
Glock18 8 23 3 37.50% 205 42 20.49% 1063 25.31
USP 5 20 2 40.00% 174 54 31.03% 1253 23.20
Knife 3 4 0 0.00% 62 6 9.68% 490 81.67
Galil 1 1 0 0.00% 24 11 45.83% 236 21.45
Hegrenade 1 0 0 0.00% 7 4 57.14% 65 16.25
Deagle 0 5 0 0.00% 53 9 16.98% 286 31.78
MP5navy 0 1 0 0.00% 26 2 7.69% 22 11.00