77uN!oN tEam:).番茄大坏蛋 最后在线
2020.06.20 15:31
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 中将司令
混战积分 163686.10
跳跃积分 298.40
死亡积分 48803.10
生化积分 0
总 积 分 212787.60
下一等级 上将防长 需17212.41 分
游戏 I D 77uN!oN tEam:).番茄大坏蛋
所在公会 蛮族帝国-77uN!oN
玩家来自 重庆市
最后在线 2020-06-20 15:31:46
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 2200 (-20)  总积分 7478.6
杀敌 KD 0.80 死亡
638
802
开火 命中率 23.34% 命中
10935
2552
杀敌 爆头率 63.95% 爆头
638
408
死亡 被爆头率 25.69% 被爆头
802
206
埋包 成功率 54.55% 爆破
11
6
拆包 成功率 0% 成功
1
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
1170
匪徒 966 (83%) 警察 150 (13%) 观众 54 (5%)
每局杀敌 0.55 每局阵亡 0.69
最先杀敌 19 (1.62%) 最后杀敌 14 (1.20%)
最先阵亡 40 (3.42%) 最后阵亡 17 (1.45%)
 在线时间
23小时54分02秒
每小时杀敌 26.69 每分钟杀敌 0.44
每小时阵亡 33.56 每分钟阵亡 0.56
总伤害值 94246 平均伤害 36.93
每小时伤害 3943.26 每分钟伤害 65.72
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 576 696 376 65.28% 9304 1879 20.20% 78295 41.67
Hegrenade 17 12 0 0.00% 694 522 75.22% 9512 18.22
Deagle 16 19 14 87.50% 224 37 16.52% 2565 69.32
USP 8 13 6 75.00% 152 29 19.08% 1014 34.97
Knife 8 12 0 0.00% 132 16 12.12% 880 55.00
M4A1 7 12 6 85.71% 126 29 23.02% 971 33.48
Glock18 4 9 4 100% 172 27 15.70% 703 26.04
Famas 2 2 2 100% 19 7 36.84% 224 32.00
SG552 1 0 1 100% 23 5 21.74% 170 34.00
AWP 0 1 0 0.00% 88 0 0.00% 0 0.00
Galil 0 1 0 0.00% 12 2 16.67% 20 10.00
C4 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 23 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00