-DG.80 Gaming.Supreme // 虎 最后在线
2020.06.03 22:24
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 上将防长
混战积分 3078.50
跳跃积分 910.00
死亡积分 229280.70
生化积分 2.5
总 积 分 233271.70
下一等级 元帅 需16728.31 分
游戏 I D -DG.80 Gaming.Supreme // 虎
所在公会 怀旧俱乐部
玩家来自 陕西省西安市联通
最后在线 2020-06-03 22:24:17
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有1项荣誉 荣誉榜
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 9493 (396)  总积分 465.9
杀敌 KD 1.25 死亡
256
205
开火 命中率 15.82% 命中
5234
828
杀敌 爆头率 41.02% 爆头
256
105
死亡 被爆头率 26.83% 被爆头
205
55
埋包 成功率 20.0% 爆破
5
1
拆包 成功率 50.0% 成功
2
1
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 35.94% 胜利
64
23
 游戏局数
301
匪徒 116 (39%) 警察 181 (60%) 观众 4 (1%)
每局杀敌 0.85 每局阵亡 0.68
最先杀敌 30 (9.97%) 最后杀敌 12 (3.99%)
最先阵亡 10 (3.32%) 最后阵亡 6 (1.99%)
 在线时间
6小时18分49秒
每小时杀敌 40.55 每分钟杀敌 0.68
每小时阵亡 32.47 每分钟阵亡 0.54
总伤害值 37171 平均伤害 44.89
每小时伤害 5887.44 每分钟伤害 98.12
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 79 49 12 15.19% 537 91 16.95% 12597 138.43
M4A1 61 40 35 57.38% 1856 273 14.71% 7998 29.30
AK47 58 53 34 58.62% 1656 222 13.41% 8117 36.56
Deagle 29 28 15 51.72% 283 76 26.86% 4007 52.72
Knife 10 7 2 20.00% 369 18 4.88% 899 49.94
USP 8 17 5 62.50% 131 28 21.37% 726 25.93
Famas 6 4 2 33.33% 241 38 15.77% 931 24.50
Hegrenade 4 0 0 0.00% 99 80 80.81% 1791 22.39
AUG 1 1 0 0.00% 34 2 5.88% 105 52.50
Glock18 0 4 0 0.00% 20 0 0.00% 0 0.00
Galil 0 1 0 0.00% 8 0 0.00% 0 0.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00