NEVER GIVEUP.>、【食尸鬼 最后在线
2020.07.27 18:24
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 中尉副连
混战积分 4860.20
跳跃积分 0.00
死亡积分 9786.20
生化积分 0
总 积 分 14646.40
下一等级 中尉连长 需1353.61 分
游戏 I D NEVER GIVEUP.>、【食尸鬼
所在公会 圣骑士
玩家来自 天津市联通
最后在线 2020-07-27 18:24:51
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 6293 (-48)  总积分 1932.7
杀敌 KD 1.47 死亡
1306
890
开火 命中率 15.24% 命中
30336
4622
杀敌 爆头率 30.09% 爆头
1306
393
死亡 被爆头率 25.17% 被爆头
890
224
埋包 成功率 28.57% 爆破
7
2
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
1552
匪徒 399 (26%) 警察 1117 (72%) 观众 36 (2%)
每局杀敌 0.84 每局阵亡 0.57
最先杀敌 50 (3.22%) 最后杀敌 30 (1.93%)
最先阵亡 30 (1.93%) 最后阵亡 41 (2.64%)
 在线时间
35小时36分27秒
每小时杀敌 36.68 每分钟杀敌 0.61
每小时阵亡 24.99 每分钟阵亡 0.42
总伤害值 184882 平均伤害 40.00
每小时伤害 5192.22 每分钟伤害 86.54
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 435 317 165 37.93% 12812 1783 13.92% 57179 32.07
AWP 433 152 55 12.70% 3083 523 16.96% 66824 127.77
M4A1 273 149 119 43.59% 6629 1192 17.98% 32659 27.40
Deagle 52 142 20 38.46% 1500 170 11.33% 7323 43.08
USP 43 55 18 41.86% 905 220 24.31% 5746 26.12
Famas 28 13 9 32.14% 733 129 17.60% 3239 25.11
AUG 14 6 3 21.43% 310 64 20.65% 1667 26.05
Hegrenade 13 11 0 0.00% 599 418 69.78% 8250 19.74
Glock18 6 14 1 16.67% 209 46 22.01% 596 12.96
Galil 3 4 1 33.33% 153 19 12.42% 465 24.47
UMP45 3 1 2 66.67% 83 34 40.96% 526 15.47
P90 2 2 1 50.00% 65 10 15.38% 242 24.20
Knife 1 12 0 0.00% 3166 1 0.03% 55 55.00
MP5navy 1 2 0 0.00% 30 11 36.67% 133 12.09
P228 0 2 0 0.00% 46 0 0.00% 0 0.00
M249 0 1 0 0.00% 20 1 5.00% 23 23.00
XM1014 0 1 0 0.00% 4 3 75.00% 60 20.00
Scout 0 0 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0.00
C4 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 6 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00