`South[E]rNatc:To`calmak-47 * 最后在线
2021.05.02 22:40
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 中校师长
混战积分 69829.10
跳跃积分 0.00
死亡积分 2.10
生化积分 0
总 积 分 69831.20
下一等级 上校副参 需168.81 分
游戏 I D `South[E]rNatc:To`calmak-47 *
所在公会 全明星.DRIM
玩家来自 新疆
最后在线 2021-05-02 22:40:17
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 1313 (-38)  总积分 8387.8
杀敌 KD 1.64 死亡
6119
3720
开火 命中率 18.02% 命中
98051
17664
杀敌 爆头率 15.31% 爆头
6119
937
死亡 被爆头率 30.46% 被爆头
3720
1133
埋包 成功率 18.33% 爆破
180
33
拆包 成功率 72.34% 成功
47
34
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 47.83% 胜利
23
11
 游戏局数
7414
匪徒 3136 (42%) 警察 3224 (43%) 观众 1054 (14%)
每局杀敌 0.83 每局阵亡 0.50
最先杀敌 260 (3.51%) 最后杀敌 289 (3.90%)
最先阵亡 126 (1.70%) 最后阵亡 129 (1.74%)
 在线时间
143小时41分58秒
每小时杀敌 42.58 每分钟杀敌 0.71
每小时阵亡 25.89 每分钟阵亡 0.43
总伤害值 848132 平均伤害 48.01
每小时伤害 5902.12 每分钟伤害 98.37
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 3579 1251 245 6.85% 17707 4169 23.54% 490175 117.58
AK47 1302 967 356 27.34% 32252 5174 16.04% 155900 30.13
Deagle 434 838 88 20.28% 6737 1389 20.62% 49839 35.88
M4A1 354 229 119 33.62% 10471 1656 15.82% 41762 25.22
USP 135 90 63 46.67% 2606 770 29.55% 16869 21.91
Hegrenade 123 66 0 0.00% 4767 3642 76.40% 70296 19.30
Glock18 74 58 42 56.76% 2115 497 23.50% 9418 18.95
Knife 69 116 5 7.25% 19808 101 0.51% 7242 71.70
Famas 37 34 14 37.84% 1118 192 17.17% 4745 24.71
Galil 9 5 5 55.56% 285 46 16.14% 1289 28.02
MP5navy 2 2 0 0.00% 56 17 30.36% 228 13.41
AUG 0 0 0 0.00% 80 1 1.25% 10 10.00
SmokeGreade 0 10 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 7 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 42 0 0.00% 0 1 0.00% 54 54.00