[China?Ah] — 『潘安』 最后在线
2020.05.03 22:09
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 中尉副连
混战积分 15345.60
跳跃积分 0.00
死亡积分 0.00
生化积分 0
总 积 分 15345.60
下一等级 中尉连长 需654.41 分
游戏 I D [China?Ah] — 『潘安』
所在公会 未加入
玩家来自 安徽省亳州市电信
最后在线 2020-05-03 22:09:34
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 755 (-10)  总积分 15345.6
杀敌 KD 1.44 死亡
9366
6509
开火 命中率 16.18% 命中
250340
40516
杀敌 爆头率 31.18% 爆头
9366
2920
死亡 被爆头率 29.57% 被爆头
6509
1925
埋包 成功率 32.99% 爆破
197
65
拆包 成功率 64.29% 成功
84
54
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
11384
匪徒 3878 (34%) 警察 7210 (63%) 观众 296 (3%)
每局杀敌 0.82 每局阵亡 0.57
最先杀敌 773 (6.79%) 最后杀敌 407 (3.58%)
最先阵亡 564 (4.95%) 最后阵亡 221 (1.94%)
 在线时间
201小时8分10秒
每小时杀敌 46.57 每分钟杀敌 0.78
每小时阵亡 32.36 每分钟阵亡 0.54
总伤害值 1265732 平均伤害 31.24
每小时伤害 6292.91 每分钟伤害 104.88
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 4361 2909 1375 31.53% 107057 17469 16.32% 549135 31.43
M4A1 3234 2221 1234 38.16% 106395 15758 14.81% 417172 26.47
AWP 972 462 81 8.33% 5061 1169 23.10% 142015 121.48
Deagle 359 424 112 31.20% 5219 1006 19.28% 45490 45.22
Hegrenade 191 110 0 0.00% 5390 3896 72.28% 79969 20.53
USP 158 157 73 46.20% 3582 793 22.14% 19154 24.15
Famas 30 24 17 56.67% 952 124 13.03% 3763 30.35
Glock18 19 38 13 68.42% 870 135 15.52% 2583 19.13
Knife 16 64 2 12.50% 14960 33 0.22% 2474 74.97
Galil 10 11 5 50.00% 270 39 14.44% 1286 32.97
AUG 6 4 3 50.00% 191 35 18.32% 981 28.03
Scout 2 1 1 50.00% 10 4 40.00% 419 104.75
MP5navy 1 3 1 100% 55 7 12.73% 112 16.00
Elite 0 0 0 0.00% 60 0 0.00% 0 0.00
TMP 0 2 0 0.00% 27 5 18.52% 63 12.60
FlashBang 0 55 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 11 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 6 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00