ppspptv 最后在线
2020.07.24 23:12
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 参谋军士
混战积分 1267.70
跳跃积分 0.00
死亡积分 2613.90
生化积分 0
总 积 分 3881.60
下一等级 军士长 需118.41 分
游戏 I D ppspptv
所在公会 未加入
玩家来自 中国移动
最后在线 2020-07-24 23:12:36
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 7636 (-45)  总积分 1267.7
杀敌 KD 0.41 死亡
761
1844
开火 命中率 7.73% 命中
44001
3403
杀敌 爆头率 34.82% 爆头
761
265
死亡 被爆头率 28.63% 被爆头
1844
528
埋包 成功率 56.67% 爆破
30
17
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
3038
匪徒 2069 (68%) 警察 915 (30%) 观众 54 (2%)
每局杀敌 0.25 每局阵亡 0.61
最先杀敌 6 (0.20%) 最后杀敌 12 (0.39%)
最先阵亡 34 (1.12%) 最后阵亡 55 (1.81%)
 在线时间
66小时4分13秒
每小时杀敌 11.52 每分钟杀敌 0.19
每小时阵亡 27.91 每分钟阵亡 0.47
总伤害值 110204 平均伤害 32.38
每小时伤害 1667.98 每分钟伤害 27.80
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 339 826 149 43.95% 24357 1450 5.95% 49186 33.92
M4A1 221 463 88 39.82% 14034 1056 7.52% 28467 26.96
AWP 95 214 9 9.47% 1444 112 7.76% 14175 126.56
Deagle 28 104 9 32.14% 779 125 16.05% 4613 36.90
Hegrenade 28 37 0 0.00% 753 441 58.57% 8447 19.15
Galil 15 30 4 26.67% 877 72 8.21% 1978 27.47
Knife 10 18 1 10.00% 125 16 12.80% 1062 66.38
USP 9 71 1 11.11% 780 54 6.92% 901 16.69
Famas 6 13 1 16.67% 248 21 8.47% 583 27.76
Glock18 5 33 2 40.00% 387 32 8.27% 393 12.28
MP5navy 3 10 0 0.00% 168 21 12.50% 290 13.81
AUG 1 0 0 0.00% 26 2 7.69% 23 11.50
P228 0 1 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
XM1014 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 20 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00