DHoo7.team*//梦卢卡斯 最后在线
2023.08.18 20:07
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 上校总参
混战积分 83795.70
跳跃积分 0.00
死亡积分 899.70
生化积分 0
总 积 分 84695.40
下一等级 少将副军 需5304.61 分
游戏 I D DHoo7.team*//梦卢卡斯
所在公会 代号007军团
玩家来自 广东省深圳市
最后在线 2023-08-18 20:07:51
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 1027 (-11)  总积分 17634.3
杀敌 KD 1.19 死亡
11325
9542
开火 命中率 14.46% 命中
320937
46396
杀敌 爆头率 34.46% 爆头
11325
3903
死亡 被爆头率 27.85% 被爆头
9542
2657
埋包 成功率 34.53% 爆破
307
106
拆包 成功率 65.00% 成功
20
13
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
13846
匪徒 9840 (71%) 警察 3251 (23%) 观众 755 (5%)
每局杀敌 0.82 每局阵亡 0.69
最先杀敌 489 (3.53%) 最后杀敌 426 (3.08%)
最先阵亡 474 (3.42%) 最后阵亡 229 (1.65%)
 在线时间
303小时41分13秒
每小时杀敌 37.29 每分钟杀敌 0.62
每小时阵亡 31.42 每分钟阵亡 0.52
总伤害值 1576151 平均伤害 33.97
每小时伤害 5190.05 每分钟伤害 86.50
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 7091 5772 2765 38.99% 229603 29541 12.87% 946010 32.02
AWP 1718 824 137 7.97% 8924 2014 22.57% 248166 123.22
M4A1 1519 1221 585 38.51% 54790 7846 14.32% 202496 25.81
Glock18 308 431 197 63.96% 7327 1718 23.45% 41556 24.19
Deagle 304 771 85 27.96% 6735 955 14.18% 39648 41.52
USP 125 157 67 53.60% 2729 718 26.31% 17580 24.48
Hegrenade 88 70 0 0.00% 5355 2900 54.15% 55921 19.28
Famas 63 53 39 61.90% 1988 304 15.29% 8848 29.11
Knife 58 103 6 10.34% 1887 134 7.10% 8627 64.38
Galil 37 30 18 48.65% 1020 190 18.63% 5546 29.19
M249 7 6 1 14.29% 336 34 10.12% 674 19.82
MP5navy 5 7 3 60.00% 181 21 11.60% 436 20.76
SG552 3 4 1 33.33% 39 11 28.21% 287 26.09
AUG 2 2 1 50.00% 111 12 10.81% 369 30.75
P228 1 2 1 100% 30 7 23.33% 218 31.14
UMP45 0 1 0 0.00% 26 4 15.38% 63 15.75
XM1014 0 0 0 0.00% 5 0 0.00% 0 0.00
Scout 0 1 0 0.00% 4 2 50.00% 89 44.50
C4 0 11 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 11 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 61 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00