- Team Fnatic.*-Rock丶 最后在线
2023.02.28 17:42
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 军士长
混战积分 5231.30
跳跃积分 0.00
死亡积分 4.00
生化积分 0
总 积 分 5235.30
下一等级 少尉副排 需1264.71 分
游戏 I D - Team Fnatic.*-Rock丶
所在公会 绿色团队
玩家来自 甘肃省兰州市
最后在线 2023-02-28 17:42:21
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 8218 (-90)  总积分 190.4
杀敌 KD 1.38 死亡
112
81
开火 命中率 9.69% 命中
4334
420
杀敌 爆头率 37.50% 爆头
112
42
死亡 被爆头率 29.63% 被爆头
81
24
埋包 成功率 0% 爆破
2
0
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
204
匪徒 113 (55%) 警察 87 (43%) 观众 4 (2%)
每局杀敌 0.55 每局阵亡 0.40
最先杀敌 8 (3.92%) 最后杀敌 4 (1.96%)
最先阵亡 6 (2.94%) 最后阵亡 4 (1.96%)
 在线时间
3小时52分40秒
每小时杀敌 28.88 每分钟杀敌 0.48
每小时阵亡 20.89 每分钟阵亡 0.35
总伤害值 14563 平均伤害 34.67
每小时伤害 3755.50 每分钟伤害 62.59
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 39 26 15 38.46% 2097 168 8.01% 5259 31.30
M4A1 28 21 14 50.00% 1073 115 10.72% 3396 29.53
AWP 18 11 0 0.00% 296 23 7.77% 2286 99.39
Deagle 8 13 4 50.00% 111 23 20.72% 1034 44.96
USP 5 3 2 40.00% 143 35 24.48% 786 22.46
Hegrenade 4 1 0 0.00% 53 28 52.83% 628 22.43
Knife 3 0 1 33.33% 381 3 0.79% 380 126.67
Famas 3 1 3 100% 80 7 8.75% 322 46.00
Glock18 3 1 3 100% 65 12 18.46% 360 30.00
AUG 1 4 0 0.00% 15 3 20.00% 57 19.00
MP5navy 0 0 0 0.00% 30 3 10.00% 27 9.00
Scout 0 0 0 0.00% 1 1 100.00% 62 62.00