wyc76 最后在线
2023.03.24 18:47
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少尉副排
混战积分 3576.50
跳跃积分 0.00
死亡积分 3828.80
生化积分 0
总 积 分 7405.30
下一等级 少尉排长 需2594.71 分
游戏 I D wyc76
所在公会 未加入
玩家来自 北京市
最后在线 2023-03-24 18:47:11
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 2704 (-58)  总积分 1712.0
杀敌 KD 0.46 死亡
994
2177
开火 命中率 8.74% 命中
68237
5965
杀敌 爆头率 36.02% 爆头
994
358
死亡 被爆头率 31.97% 被爆头
2177
696
埋包 成功率 46.67% 爆破
15
7
拆包 成功率 75.00% 成功
4
3
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
2821
匪徒 1258 (45%) 警察 1487 (53%) 观众 76 (3%)
每局杀敌 0.35 每局阵亡 0.77
最先杀敌 70 (2.48%) 最后杀敌 64 (2.27%)
最先阵亡 236 (8.37%) 最后阵亡 91 (3.23%)
 在线时间
68小时24分24秒
每小时杀敌 14.53 每分钟杀敌 0.24
每小时阵亡 31.82 每分钟阵亡 0.53
总伤害值 150909 平均伤害 25.30
每小时伤害 2206.06 每分钟伤害 36.77
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 471 919 151 32.06% 24097 2816 11.69% 68315 24.26
Galil 214 476 73 34.11% 15313 1288 8.41% 33471 25.99
AK47 153 411 75 49.02% 16692 865 5.18% 26452 30.58
Famas 99 206 32 32.32% 6501 625 9.61% 14150 22.64
USP 30 69 18 60.00% 2247 163 7.25% 4258 26.12
Glock18 14 55 8 57.14% 1508 118 7.82% 2195 18.60
Knife 5 25 1 20.00% 1601 26 1.62% 583 22.42
Hegrenade 4 0 0 0.00% 88 36 40.91% 687 19.08
AWP 4 6 0 0.00% 22 5 22.73% 307 61.40
AUG 0 2 0 0.00% 45 4 8.89% 63 15.75
Deagle 0 1 0 0.00% 15 2 13.33% 73 36.50
MP5navy 0 1 0 0.00% 12 3 25.00% 33 11.00
Scout 0 6 0 0.00% 11 1 9.09% 44 44.00