ZnRrrrr.7entE;)马龍6est.# 最后在线
2024.07.12 23:13
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少校副旅
混战积分 44083.40
跳跃积分 0.00
死亡积分 1008.00
生化积分 0
总 积 分 45091.40
下一等级 少校旅长 需908.61 分
游戏 I D ZnRrrrr.7entE;)马龍6est.#
所在公会 依然
玩家来自 四川省成都市移动
最后在线 2024-07-12 23:13:58
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 148 (86)  总积分 44083.4
杀敌 KD 2.06 死亡
13409
6509
开火 命中率 20.87% 命中
185964
38807
杀敌 爆头率 23.37% 爆头
13409
3134
死亡 被爆头率 26.58% 被爆头
6509
1730
埋包 成功率 50.24% 爆破
207
104
拆包 成功率 60.56% 成功
71
43
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
10385
匪徒 6250 (60%) 警察 4033 (39%) 观众 102 (1%)
每局杀敌 1.29 每局阵亡 0.63
最先杀敌 1976 (19.03%) 最后杀敌 611 (5.88%)
最先阵亡 795 (7.66%) 最后阵亡 157 (1.51%)
 在线时间
186小时38分16秒
每小时杀敌 71.85 每分钟杀敌 1.20
每小时阵亡 34.88 每分钟阵亡 0.58
总伤害值 1860524 平均伤害 47.94
每小时伤害 9968.64 每分钟伤害 166.14
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 6364 1899 543 8.53% 17756 7218 40.65% 924029 128.02
M4A1 3580 1612 1392 38.88% 77653 16104 20.74% 453698 28.17
AK47 1862 912 643 34.53% 31796 7102 22.34% 235631 33.18
Deagle 845 1471 246 29.11% 10449 2528 24.19% 106192 42.01
USP 313 166 166 53.04% 3910 1492 38.16% 39865 26.72
Glock18 143 130 75 52.45% 3416 776 22.72% 17292 22.28
Hegrenade 139 70 0 0.00% 4804 2963 61.68% 61678 20.82
Famas 59 25 34 57.63% 895 230 25.70% 7519 32.69
Knife 40 105 6 15.00% 34112 100 0.29% 6255 62.55
AUG 40 28 22 55.00% 789 201 25.48% 6163 30.66
Galil 14 8 4 28.57% 247 59 23.89% 1506 25.53
SG552 12 5 5 41.67% 163 46 28.22% 1390 30.22
Scout 1 0 0 0.00% 1 1 100.00% 62 62.00
MP5navy 0 1 0 0.00% 5 0 0.00% 0 0.00
M249 0 0 0 0.00% 4 0 0.00% 0 0.00
XM1014 0 1 0 0.00% 4 3 75.00% 70 23.33
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 13 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 66 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00