X.perteN  - aNdy*小鱼 最后在线
2023.03.31 23:05
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_3
混战积分 428569.80
跳跃积分 3471.70
死亡积分 72629.86
生化积分 4
总 积 分 504775.36
下一等级 豆客统帅_4 需45224.64 分
游戏 I D X.perteN - aNdy*小鱼
所在公会 ‖势傾九天‖
玩家来自 陕西省西安市
最后在线 2023-03-31 23:05:52
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
共有3项荣誉 荣誉榜
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 2633 (66)  总积分 1968.0
杀敌 KD 1.30 死亡
1176
906
开火 命中率 13.54% 命中
33923
4594
杀敌 爆头率 36.56% 爆头
1176
430
死亡 被爆头率 27.15% 被爆头
906
246
埋包 成功率 61.90% 爆破
63
39
拆包 成功率 37.50% 成功
8
3
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
1330
匪徒 985 (74%) 警察 335 (25%) 观众 10 (1%)
每局杀敌 0.88 每局阵亡 0.68
最先杀敌 61 (4.59%) 最后杀敌 32 (2.41%)
最先阵亡 20 (1.50%) 最后阵亡 36 (2.71%)
 在线时间
30小时9分12秒
每小时杀敌 39.00 每分钟杀敌 0.65
每小时阵亡 30.05 每分钟阵亡 0.50
总伤害值 166052 平均伤害 36.15
每小时伤害 5506.92 每分钟伤害 91.78
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 545 428 235 43.12% 17831 2161 12.12% 72763 33.67
M4A1 284 175 122 42.96% 9385 1197 12.75% 34181 28.56
AWP 230 103 26 11.30% 1829 329 17.99% 36018 109.48
Glock18 36 25 25 69.44% 861 198 23.00% 4525 22.85
Deagle 32 67 12 37.50% 663 104 15.69% 4801 46.16
Hegrenade 30 21 0 0.00% 758 533 70.32% 11158 20.93
USP 15 16 8 53.33% 257 51 19.84% 1809 35.47
Knife 5 39 3 60.00% 2305 16 0.69% 954 59.62
Famas 1 0 0 0.00% 39 12 30.77% 210 17.50
AUG 0 0 0 0.00% 31 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 4 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 28 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00