BLLOM ||.fireworkeR、Bob 最后在线
2024.06.06 20:08
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 上将防长
混战积分 95928.30
跳跃积分 130895.70
死亡积分 14185.56
生化积分 0
总 积 分 241009.56
下一等级 元帅 需8990.45 分
游戏 I D BLLOM ||.fireworkeR、Bob
所在公会 BLLOM联盟
玩家来自 湖北省移动
最后在线 2024-06-06 20:08:34
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 6674 (-48)  总积分 315.4
杀敌 KD 0.83 死亡
206
247
开火 命中率 13.01% 命中
5488
714
杀敌 爆头率 20.87% 爆头
206
43
死亡 被爆头率 32.79% 被爆头
247
81
埋包 成功率 11.11% 爆破
9
1
拆包 成功率 0% 成功
1
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 54.55% 胜利
209
114
 游戏局数
523
匪徒 199 (38%) 警察 287 (55%) 观众 37 (7%)
每局杀敌 0.39 每局阵亡 0.47
最先杀敌 13 (2.49%) 最后杀敌 11 (2.10%)
最先阵亡 22 (4.21%) 最后阵亡 9 (1.72%)
 在线时间
9小时43分18秒
每小时杀敌 21.19 每分钟杀敌 0.35
每小时阵亡 25.41 每分钟阵亡 0.42
总伤害值 28816 平均伤害 40.36
每小时伤害 2964.10 每分钟伤害 49.40
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 87 66 6 6.90% 497 108 21.73% 12237 113.31
AK47 52 76 11 21.15% 2151 252 11.72% 7420 29.44
M4A1 31 44 8 25.81% 1461 157 10.75% 4089 26.04
USP 20 20 14 70.00% 434 64 14.75% 2339 36.55
Hegrenade 8 8 0 0.00% 179 90 50.28% 1675 18.61
Glock18 4 12 3 75.00% 193 25 12.95% 505 20.20
Famas 2 7 0 0.00% 161 11 6.83% 379 34.45
Deagle 1 4 0 0.00% 23 4 17.39% 102 25.50
Galil 1 0 1 100% 11 1 9.09% 40 40.00
Knife 0 5 0 0.00% 370 0 0.00% 0 0.00
Scout 0 0 0 0.00% 5 0 0.00% 0 0.00
MP5navy 0 1 0 0.00% 3 2 66.67% 30 15.00
FlashBang 0 4 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00