Fear No One ||一支烟*adOn1 最后在线
2024.05.24 20:18
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 215693.10
跳跃积分 96.60
死亡积分 50648.24
生化积分 0
总 积 分 266437.94
下一等级 大元帅 需33562.07 分
游戏 I D Fear No One ||一支烟*adOn1
所在公会 遥遥领先
玩家来自 广东省惠州市
最后在线 2024-05-24 20:18:20
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 3285 (-30)  总积分 1794.9
杀敌 KD 1.13 死亡
1237
1098
开火 命中率 18.72% 命中
27360
5123
杀敌 爆头率 23.85% 爆头
1237
295
死亡 被爆头率 26.32% 被爆头
1098
289
埋包 成功率 56.52% 爆破
23
13
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 50.00% 胜利
2
1
 游戏局数
1563
匪徒 1159 (74%) 警察 339 (22%) 观众 65 (4%)
每局杀敌 0.79 每局阵亡 0.70
最先杀敌 59 (3.77%) 最后杀敌 26 (1.66%)
最先阵亡 80 (5.12%) 最后阵亡 24 (1.54%)
 在线时间
35小时23分01秒
每小时杀敌 34.96 每分钟杀敌 0.58
每小时阵亡 31.03 每分钟阵亡 0.52
总伤害值 161122 平均伤害 31.45
每小时伤害 4553.58 每分钟伤害 75.89
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 887 715 210 23.68% 18950 3635 19.18% 109945 30.25
M4A1 127 109 31 24.41% 3334 599 17.97% 15515 25.90
AWP 110 87 11 10.00% 615 127 20.65% 16524 130.11
Glock18 36 42 24 66.67% 805 213 26.46% 5159 24.22
Deagle 19 40 3 15.79% 310 75 24.19% 2680 35.73
USP 15 25 8 53.33% 335 98 29.25% 2336 23.84
Famas 13 13 2 15.38% 323 75 23.22% 1710 22.80
Knife 10 34 2 20.00% 1805 17 0.94% 1344 79.06
Hegrenade 10 12 0 0.00% 519 225 43.35% 4330 19.24
Galil 9 10 4 44.44% 319 46 14.42% 1372 29.83
XM1014 2 0 1 50.00% 5 3 60.00% 272 90.67
MP5navy 1 1 0 0.00% 19 7 36.84% 85 12.14
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 8 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00