Emp1re sx |吳小亮 ~ 最后在线
2020.02.18 13:19
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少将副军
混战积分 86860.80
跳跃积分 202.20
死亡积分 4675.82
生化积分 0
总 积 分 91738.82
下一等级 少将军长 需8261.19 分
游戏 I D Emp1re sx |吳小亮 ~
所在公会 大秦帝国
玩家来自 陕西省西安市电信
最后在线 2020-02-18 13:19:57
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 4295 (-47)  总积分 2573.4
杀敌 KD 1.16 死亡
1049
907
开火 命中率 15.40% 命中
27747
4272
杀敌 爆头率 43.66% 爆头
1049
458
死亡 被爆头率 30.76% 被爆头
907
279
埋包 成功率 36.36% 爆破
22
8
拆包 成功率 100% 成功
4
4
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 38.46% 胜利
13
5
 游戏局数
1289
匪徒 883 (69%) 警察 372 (29%) 观众 34 (3%)
每局杀敌 0.81 每局阵亡 0.70
最先杀敌 113 (8.77%) 最后杀敌 30 (2.33%)
最先阵亡 114 (8.84%) 最后阵亡 33 (2.56%)
 在线时间
22小时45分07秒
每小时杀敌 46.11 每分钟杀敌 0.77
每小时阵亡 39.86 每分钟阵亡 0.66
总伤害值 150103 平均伤害 35.14
每小时伤害 6597.37 每分钟伤害 109.96
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 567 450 271 47.80% 11480 2080 18.12% 76748 36.90
M4A1 287 208 121 42.16% 6060 1319 21.77% 38441 29.14
AWP 72 42 11 15.28% 390 91 23.33% 12385 136.10
Deagle 46 79 19 41.30% 894 151 16.89% 6833 45.25
USP 26 18 16 61.54% 377 118 31.30% 3702 31.37
Glock18 14 21 10 71.43% 680 80 11.76% 1919 23.99
Famas 11 6 6 54.55% 163 39 23.93% 1445 37.05
Galil 10 12 3 30.00% 411 57 13.87% 1562 27.40
Knife 7 34 1 14.29% 6731 13 0.19% 961 73.92
Hegrenade 7 9 0 0.00% 478 306 64.02% 5767 18.85
AUG 0 2 0 0.00% 28 2 7.14% 41 20.50
Scout 0 1 0 0.00% 2 1 50.00% 60 60.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 22 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00