-DG.80 Gaming.中文名太难 最后在线
2020.08.06 17:25
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少将军长
混战积分 63115.70
跳跃积分 1.20
死亡积分 83960.58
生化积分 0
总 积 分 147077.48
下一等级 中将副司 需2922.53 分
游戏 I D -DG.80 Gaming.中文名太难
所在公会 怀旧俱乐部
玩家来自 浙江省杭州市移动
最后在线 2020-08-06 17:25:48
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
2020年08月06日
19:03:52 正常退出服务器
19:03:48 cbr29hondacbr29honda   
19:03:13 olesimoolesimo   
19:03:00   cbr29hondacbr29honda
19:02:48   olesimoolesimo
19:02:44   pingerlipingerli
19:02:20 cbr29hond...cbr29honda   
19:01:40 cbr29hond...cbr29honda   
19:01:34   cbr29hond...cbr29honda
19:01:30   茎钢抚汝娃茎钢抚汝娃
19:01:08 cbr29hondacbr29honda   
19:01:04   茎钢抚汝娃茎钢抚汝娃
19:00:45 goog!egoog!e   
19:00:31   爱小姨子爱小姨子
19:00:28   cbr29hondacbr29honda
19:00:13   pingerlipingerli
19:00:06   pingerlipingerli
18:59:49   茎钢抚汝娃茎钢抚汝娃
18:59:17 蓝色的风LX蓝色的风LX   
18:59:08   pingerlipingerli
18:59:04   |M|.FantAsizE...|M|.FantAsizEs`伟建哥哥
18:58:43 pingerlipingerli   
18:58:36   olesimoolesimo
18:58:12   pingerlipingerli
18:58:10   // D1stuRb7a ...// D1stuRb7a -门把手
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>   第1/13页
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 0 (0)  总积分 0.0
杀敌 KD 0 死亡
0
0
开火 命中率 0% 命中
0
0
杀敌 爆头率 0% 爆头
0
0
死亡 被爆头率 0% 被爆头
0
0
埋包 成功率 0% 爆破
0
0
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
0
匪徒 0 (0%) 警察 0 (0%) 观众 0 (0%)
每局杀敌 0 每局阵亡 0
最先杀敌 0 (0%) 最后杀敌 0 (0%)
最先阵亡 0 (0%) 最后阵亡 0 (0%)
 在线时间
00秒
每小时杀敌 0 每分钟杀敌 0
每小时阵亡 0 每分钟阵亡 0
总伤害值 0 平均伤害 0
每小时伤害 0 每分钟伤害 0
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
暂无相关数据!