Night Raid-Arctic.wolf 最后在线
2022.07.22 17:41
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_1
混战积分 356067.10
跳跃积分 27648.60
死亡积分 12567.02
生化积分 0
总 积 分 396282.72
下一等级 豆客统帅_2 需53717.28 分
游戏 I D Night Raid-Arctic.wolf
所在公会 红客联盟
玩家来自 山东省淄博市电信
最后在线 2022-07-22 17:41:18
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有6项荣誉 荣誉榜
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2022年混战服总数据统计
 总排名 5535 (-51)  总积分 1407.7
杀敌 KD 2.49 死亡
866
348
开火 命中率 16.26% 命中
11889
1933
杀敌 爆头率 20.44% 爆头
866
177
死亡 被爆头率 33.33% 被爆头
348
116
埋包 成功率 50.0% 爆破
16
8
拆包 成功率 50.0% 成功
8
4
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
883
匪徒 425 (48%) 警察 396 (45%) 观众 62 (7%)
每局杀敌 0.98 每局阵亡 0.39
最先杀敌 89 (10.08%) 最后杀敌 45 (5.10%)
最先阵亡 21 (2.38%) 最后阵亡 26 (2.94%)
 在线时间
18小时3分41秒
每小时杀敌 47.95 每分钟杀敌 0.80
每小时阵亡 19.27 每分钟阵亡 0.32
总伤害值 122812 平均伤害 63.53
每小时伤害 6799.70 每分钟伤害 113.33
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 599 129 70 11.69% 3607 762 21.13% 87770 115.18
AK47 111 40 50 45.05% 2774 464 16.73% 14825 31.95
M4A1 51 35 21 41.18% 1804 260 14.41% 6711 25.81
Deagle 51 99 17 33.33% 749 127 16.96% 5426 42.72
Famas 14 6 5 35.71% 214 59 27.57% 1697 28.76
Hegrenade 14 3 0 0.00% 182 118 64.84% 2740 23.22
USP 13 11 8 61.54% 311 66 21.22% 1809 27.41
Glock18 6 9 5 83.33% 206 33 16.02% 804 24.36
Galil 2 3 1 50.00% 58 9 15.52% 332 36.89
Knife 1 8 0 0.00% 1679 4 0.24% 220 55.00
SG552 1 0 0 0.00% 60 7 11.67% 100 14.29
MP5navy 1 1 0 0.00% 45 17 37.78% 186 10.94
M249 0 1 0 0.00% 149 3 2.01% 33 11.00
FlashBang 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00