77uN!oN tEam:).菜鸟中的V 最后在线
2020.07.10 14:07
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少将军长
混战积分 100268.50
跳跃积分 0.00
死亡积分 594.06
生化积分 9
总 积 分 100871.56
下一等级 中将副司 需49128.45 分
游戏 I D 77uN!oN tEam:).菜鸟中的V
所在公会 蛮族帝国-77uN!oN
玩家来自 四川省成都市电信
最后在线 2020-07-10 14:07:59
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 59 (0)  总积分 73919.5
杀敌 KD 0.82 死亡
1228
1500
开火 命中率 14.71% 命中
35786
5264
杀敌 爆头率 25.81% 爆头
1228
317
死亡 被爆头率 26.67% 被爆头
1500
400
埋包 成功率 48.65% 爆破
37
18
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
2553
匪徒 1633 (64%) 警察 838 (33%) 观众 82 (3%)
每局杀敌 0.48 每局阵亡 0.59
最先杀敌 9 (0.35%) 最后杀敌 25 (0.98%)
最先阵亡 9 (0.35%) 最后阵亡 46 (1.80%)
 在线时间
55小时44分25秒
每小时杀敌 22.03 每分钟杀敌 0.37
每小时阵亡 26.91 每分钟阵亡 0.45
总伤害值 170331 平均伤害 32.36
每小时伤害 3055.80 每分钟伤害 50.93
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 539 651 182 33.77% 17648 2185 12.38% 68207 31.22
AWP 273 211 15 5.49% 2014 333 16.53% 36993 111.09
M4A1 203 254 68 33.50% 8250 1011 12.25% 25716 25.44
Hegrenade 66 27 0 0.00% 1420 1018 71.69% 17972 17.65
Deagle 55 178 18 32.73% 1379 231 16.75% 8712 37.71
MP5navy 26 39 10 38.46% 1007 198 19.66% 3399 17.17
Knife 21 58 1 4.76% 2461 57 2.32% 3590 62.98
Glock18 18 24 11 61.11% 634 102 16.09% 2219 21.75
Galil 11 16 5 45.45% 473 60 12.68% 1617 26.95
USP 10 18 4 40.00% 204 38 18.63% 1031 27.13
Famas 3 3 2 66.67% 96 13 13.54% 407 31.31
XM1014 2 3 0 0.00% 20 7 35.00% 167 23.86
SG552 1 1 1 100% 14 1 7.14% 86 86.00
M249 0 2 0 0.00% 191 4 2.09% 60 15.00
AUG 0 1 0 0.00% 23 0 0.00% 0 0.00
MAC10 0 1 0 0.00% 18 3 16.67% 38 12.67
M3 0 2 0 0.00% 6 3 50.00% 140 46.67
FlashBang 0 9 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00