[H]*SpArTaCus//Alienist.MenG 最后在线
2020.02.27 12:15
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 大元帅
混战积分 282270.10
跳跃积分 170.70
死亡积分 17558.50
生化积分 0
总 积 分 300199.30
下一等级 豆客统帅_1 需49800.71 分
游戏 I D [H]*SpArTaCus//Alienist.MenG
所在公会 斯巴达克斯
玩家来自 北京市联通
最后在线 2020-02-27 12:15:47
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
2020年02月27日
12:23:12   NEVER GIV...NEVER GIVEUP.>521365886
12:23:07   _AvEngers..._AvEngers.求你 别撕 我脱
12:22:50   _AvEngers..._AvEngers.求你 别撕 我脱
12:22:46   NEVER GIV...NEVER GIVEUP.>521365886
12:22:43   牛洁牛洁
12:22:03 牛洁牛洁   
12:21:44   NEVER GIV...NEVER GIVEUP.>521365886
12:21:42   _AvEngers..._AvEngers.求你 别撕 我脱
12:21:16   _AvEngers..._AvEngers.求你 别撕 我脱
12:21:01   NEVER GIVEUP....NEVER GIVEUP.>521365886
12:20:32   _AvEngers..._AvEngers.求你 别撕 我脱
12:20:15   NEVER GIVEUP....NEVER GIVEUP.>521365886
12:19:48   _AvEngers..._AvEngers.求你 别撕 我脱
12:19:19 NEVER GIVEUP....NEVER GIVEUP.>521365886   
12:18:48 当前地图是 de_dust2
12:18:48 进入京A09 斯巴达克斯主场◆颠峰团禁入◆
12:18:45 正常退出服务器
12:18:34 _AvEngers.求你..._AvEngers.求你 别撕 我脱   
12:17:50 _AvEngers.求你..._AvEngers.求你 别撕 我脱   
12:17:00 当前地图是 de_dust2
12:17:00 进入京A09 斯巴达克斯主场◆颠峰团禁入◆
12:16:57 正常退出服务器
12:16:14 当前地图是 de_dust2
12:16:14 进入京A09 斯巴达克斯主场◆颠峰团禁入◆
第1/1页
共有2项荣誉 荣誉榜
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 13639 (-411)  总积分 21.7
杀敌 KD 4 死亡
4
1
开火 命中率 26.00% 命中
50
13
杀敌 爆头率 50.0% 爆头
4
2
死亡 被爆头率 0% 被爆头
1
0
埋包 成功率 0% 爆破
0
0
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
95
匪徒 4 (4%) 警察 0 (0%) 观众 91 (96%)
每局杀敌 0.04 每局阵亡 0.01
最先杀敌 1 (1.05%) 最后杀敌 0 (0%)
最先阵亡 0 (0%) 最后阵亡 0 (0%)
 在线时间
2小时20分55秒
每小时杀敌 1.70 每分钟杀敌 0.03
每小时阵亡 0.43 每分钟阵亡 0.01
总伤害值 466 平均伤害 35.85
每小时伤害 198.42 每分钟伤害 3.31
杀死VIP 0 VIP逃脱 0
 武器数据
武器图片 杀敌 死亡 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 3 1 2 66.67% 47 12 25.53% 437 36.42
Deagle 1 0 0 0.00% 1 1 100.00% 29 29.00
Knife 0 0 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00