FaZe Clan`『第一战士』 最后在线
2024.06.02 20:36
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 荣誉统帅_3
混战积分 741415.20
跳跃积分 0.00
死亡积分 58237.04
生化积分 0
总 积 分 799652.24
下一等级 荣誉统帅_4 需50347.76 分
游戏 I D FaZe Clan`『第一战士』
所在公会 银河战舰
玩家来自 山西省忻州市电信
最后在线 2024-06-02 20:36:45
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有2项荣誉 荣誉榜
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 297 (-8)  总积分 24333.0
杀敌 KD 1.82 死亡
8847
4860
开火 命中率 18.31% 命中
139663
25579
杀敌 爆头率 23.75% 爆头
8847
2101
死亡 被爆头率 24.12% 被爆头
4860
1172
埋包 成功率 38.37% 爆破
404
155
拆包 成功率 75.00% 成功
12
9
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
7972
匪徒 7378 (93%) 警察 525 (7%) 观众 69 (1%)
每局杀敌 1.11 每局阵亡 0.61
最先杀敌 793 (9.95%) 最后杀敌 363 (4.55%)
最先阵亡 412 (5.17%) 最后阵亡 200 (2.51%)
 在线时间
170小时44分36秒
每小时杀敌 51.81 每分钟杀敌 0.86
每小时阵亡 28.46 每分钟阵亡 0.47
总伤害值 1276261 平均伤害 49.89
每小时伤害 7474.73 每分钟伤害 124.58
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 4451 1461 465 10.45% 21173 5250 24.80% 673589 128.30
M4A1 1707 910 711 41.65% 47734 7562 15.84% 211067 27.91
AK47 1483 733 513 34.59% 38670 5634 14.57% 184589 32.76
Deagle 656 1176 224 34.15% 10899 1933 17.74% 86137 44.56
Glock18 151 145 95 62.91% 4636 900 19.41% 19471 21.63
Hegrenade 145 80 0 0.00% 4648 3460 74.44% 69638 20.13
Galil 115 39 52 45.22% 2815 467 16.59% 14584 31.23
Knife 80 148 6 7.50% 7911 144 1.82% 11253 78.15
USP 45 23 27 60.00% 542 158 29.15% 5121 32.41
Famas 13 7 9 69.23% 338 42 12.43% 1534 36.52
MP5navy 4 1 1 25.00% 132 24 18.18% 361 15.04
AUG 3 3 1 33.33% 59 10 16.95% 235 23.50
M249 1 3 1 100% 40 8 20.00% 298 37.25
M3 0 1 0 0.00% 25 0 0.00% 0 0.00
SG552 0 1 0 0.00% 18 3 16.67% 63 21.00
Scout 0 0 0 0.00% 6 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 15 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 11 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 102 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00