DK Bad Boy|*歹歹 . Smile  最后在线
2023.12.07 01:56
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_4
混战积分 564080.60
跳跃积分 53.30
死亡积分 7002.82
生化积分 0
总 积 分 571136.72
下一等级 荣誉统帅_1 需28863.28 分
游戏 I D DK Bad Boy|*歹歹 . Smile
所在公会 情义之巅
玩家来自 新疆哈密市
最后在线 2023-12-07 01:56:22
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
共有4项荣誉 荣誉榜
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 1246 (17)  总积分 18929.0
杀敌 KD 1.24 死亡
11664
9393
开火 命中率 14.49% 命中
202422
29341
杀敌 爆头率 17.47% 爆头
11664
2038
死亡 被爆头率 28.83% 被爆头
9393
2708
埋包 成功率 27.27% 爆破
121
33
拆包 成功率 59.73% 成功
221
132
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
15935
匪徒 2599 (16%) 警察 13086 (82%) 观众 250 (2%)
每局杀敌 0.73 每局阵亡 0.59
最先杀敌 1318 (8.27%) 最后杀敌 817 (5.13%)
最先阵亡 955 (5.99%) 最后阵亡 875 (5.49%)
 在线时间
310小时29分38秒
每小时杀敌 37.57 每分钟杀敌 0.63
每小时阵亡 30.25 每分钟阵亡 0.50
总伤害值 1687381 平均伤害 57.51
每小时伤害 5434.51 每分钟伤害 90.58
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 7470 3758 726 9.72% 68447 9204 13.45% 1100836 119.60
M4A1 1323 950 454 34.32% 65772 6339 9.64% 165104 26.05
Deagle 1248 2669 403 32.29% 16987 3507 20.65% 152532 43.49
AK47 819 701 250 30.53% 28181 2989 10.61% 96705 32.35
Hegrenade 358 282 0 0.00% 8124 5586 68.76% 116042 20.77
USP 275 365 166 60.36% 5939 1253 21.10% 34630 27.64
Knife 120 374 9 7.50% 6964 225 3.23% 14915 66.29
Famas 28 38 15 53.57% 1068 109 10.21% 3648 33.47
Glock18 19 29 14 73.68% 665 72 10.83% 2263 31.43
Galil 6 18 1 16.67% 155 35 22.58% 939 26.83
MP5navy 5 1 1 20.00% 85 24 28.24% 414 17.25
AUG 0 0 0 0.00% 144 15 10.42% 186 12.40
M3 0 2 0 0.00% 3 1 33.33% 18 18.00
TMP 0 1 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 194 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 6 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00