FaZe Clan`乘龍快婿 最后在线
2024.02.22 19:46
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 荣誉统帅_3
混战积分 603804.80
跳跃积分 14818.60
死亡积分 191409.94
生化积分 0
总 积 分 810033.34
下一等级 荣誉统帅_4 需39966.66 分
游戏 I D FaZe Clan`乘龍快婿
所在公会 银河战舰
玩家来自 江苏省常州市电信
最后在线 2024-02-22 19:46:27
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 202 (-30)  总积分 10691.1
杀敌 KD 0.88 死亡
461
521
开火 命中率 18.88% 命中
9179
1733
杀敌 爆头率 32.10% 爆头
461
148
死亡 被爆头率 28.98% 被爆头
521
151
埋包 成功率 53.33% 爆破
15
8
拆包 成功率 100% 成功
3
3
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
651
匪徒 440 (68%) 警察 165 (25%) 观众 46 (7%)
每局杀敌 0.71 每局阵亡 0.80
最先杀敌 33 (5.07%) 最后杀敌 6 (0.92%)
最先阵亡 61 (9.37%) 最后阵亡 5 (0.77%)
 在线时间
14小时42分31秒
每小时杀敌 31.34 每分钟杀敌 0.52
每小时阵亡 35.42 每分钟阵亡 0.59
总伤害值 77407 平均伤害 44.67
每小时伤害 5262.70 每分钟伤害 87.71
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 190 108 28 14.74% 1406 274 19.49% 34204 124.83
AK47 118 123 55 46.61% 3189 547 17.15% 17697 32.35
M4A1 83 90 37 44.58% 2228 417 18.72% 11388 27.31
Deagle 29 131 14 48.28% 755 106 14.04% 4940 46.60
Glock18 12 22 8 66.67% 479 84 17.54% 2044 24.33
Hegrenade 8 6 0 0.00% 267 217 81.27% 4441 20.47
Knife 6 8 1 16.67% 486 23 4.73% 1093 47.52
SG552 6 2 1 16.67% 88 26 29.55% 627 24.12
Famas 5 2 2 40.00% 148 22 14.86% 507 23.05
USP 2 6 1 50.00% 57 8 14.04% 229 28.62
Galil 1 4 1 100% 53 4 7.55% 177 44.25
MP5navy 1 0 0 0.00% 10 2 20.00% 29 14.50
MAC10 0 1 0 0.00% 5 1 20.00% 8 8.00
AUG 0 0 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0.00
M3 0 1 0 0.00% 1 1 100.00% 11 11.00
FlashBang 0 12 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 3 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00