->Er!a| *.寸 芒。 最后在线
2023.01.06 18:47
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 统帅大总督
混战积分 1755368.90
跳跃积分 977.00
死亡积分 151292.62
生化积分 43.5
总 积 分 1907782.02
下一等级 首席大总督 需892217.98 分
游戏 I D ->Er!a| *.寸 芒。
所在公会 红闪闪
玩家来自 福建省厦门市
最后在线 2023-01-06 18:47:49
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有5项荣誉 荣誉榜
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 2718 (-206)  总积分 457.3
杀敌 KD 1.06 死亡
281
266
开火 命中率 12.48% 命中
5567
695
杀敌 爆头率 19.22% 爆头
281
54
死亡 被爆头率 31.95% 被爆头
266
85
埋包 成功率 20.0% 爆破
15
3
拆包 成功率 100% 成功
1
1
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 29.03% 胜利
31
9
 游戏局数
394
匪徒 358 (91%) 警察 35 (9%) 观众 1 (0%)
每局杀敌 0.71 每局阵亡 0.68
最先杀敌 34 (8.63%) 最后杀敌 9 (2.28%)
最先阵亡 31 (7.87%) 最后阵亡 11 (2.79%)
 在线时间
7小时32分06秒
每小时杀敌 37.29 每分钟杀敌 0.62
每小时阵亡 35.30 每分钟阵亡 0.59
总伤害值 44848 平均伤害 64.53
每小时伤害 5951.96 每分钟伤害 99.20
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 194 117 27 13.92% 1082 236 21.81% 31951 135.39
M4A1 24 20 7 29.17% 714 104 14.57% 2866 27.56
Deagle 22 56 5 22.73% 351 60 17.09% 2477 41.28
AK47 17 22 5 29.41% 612 84 13.73% 2508 29.86
SG552 7 10 3 42.86% 218 31 14.22% 870 28.06
Galil 4 3 2 50.00% 84 12 14.29% 402 33.50
Knife 3 15 0 0.00% 2152 10 0.46% 617 61.70
Hegrenade 3 2 0 0.00% 140 112 80.00% 2141 19.12
Glock18 3 6 3 100% 97 20 20.62% 463 23.15
MP5navy 3 6 2 66.67% 85 19 22.35% 392 20.63
Famas 1 1 0 0.00% 21 6 28.57% 135 22.50
USP 0 1 0 0.00% 10 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 6 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00