Bra3s1ERe/tEam_3S<^,^623Wow~ 最后在线
2024.07.12 23:00
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 荣誉统帅_1
混战积分 213149.10
跳跃积分 76710.30
死亡积分 311488.60
生化积分 0
总 积 分 615848.00
下一等级 荣誉统帅_2 需34152.00 分
游戏 I D Bra3s1ERe/tEam_3S<^,^623Wow~
所在公会 西南E3联盟
玩家来自 浙江省金华市
最后在线 2024-07-12 23:00:45
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
共有3项荣誉 荣誉榜
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 43 (0)  总积分 71379.5
杀敌 KD 2.01 死亡
6881
3427
开火 命中率 13.96% 命中
135727
18941
杀敌 爆头率 16.95% 爆头
6881
1166
死亡 被爆头率 27.63% 被爆头
3427
947
埋包 成功率 38.89% 爆破
18
7
拆包 成功率 44.54% 成功
119
53
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 47.37% 胜利
19
9
 游戏局数
17994
匪徒 530 (3%) 警察 7459 (41%) 观众 10005 (56%)
每局杀敌 0.38 每局阵亡 0.19
最先杀敌 532 (2.96%) 最后杀敌 392 (2.18%)
最先阵亡 216 (1.20%) 最后阵亡 134 (0.74%)
 在线时间
431小时36分43秒
每小时杀敌 15.94 每分钟杀敌 0.27
每小时阵亡 7.94 每分钟阵亡 0.13
总伤害值 956302 平均伤害 50.49
每小时伤害 2215.65 每分钟伤害 36.93
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 4008 1278 330 8.23% 27616 4816 17.44% 576508 119.71
M4A1 1318 584 442 33.54% 58068 5711 9.84% 149510 26.18
Deagle 766 1080 194 25.33% 17528 2349 13.40% 89839 38.25
Hegrenade 267 110 0 0.00% 6115 3639 59.51% 77542 21.31
USP 265 116 130 49.06% 6313 1454 23.03% 34225 23.54
AK47 187 123 54 28.88% 6517 725 11.12% 22138 30.54
MP5navy 24 9 6 25.00% 789 116 14.70% 2053 17.70
Famas 18 7 8 44.44% 524 69 13.17% 1958 28.38
Knife 14 68 1 7.14% 11934 22 0.18% 1526 69.36
Galil 6 3 1 16.67% 140 23 16.43% 529 23.00
Glock18 1 2 0 0.00% 29 3 10.34% 28 9.33
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 4 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 39 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00