77uN!oN tEam:).蛮族[**zz**] 最后在线
2020.02.26 01:05
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 荣誉统帅_4
混战积分 855134.30
跳跃积分 0.00
死亡积分 2308.84
生化积分 0
总 积 分 857443.14
下一等级 功勋统帅_1 需92556.86 分
游戏 I D 77uN!oN tEam:).蛮族[**zz**]
所在公会 蛮族帝国-77uN!oN
玩家来自 四川省成都市电信
最后在线 2020-02-26 01:05:50
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有4项荣誉 荣誉榜
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 3053 (-122)  总积分 1595.5
杀敌 KD 0.73 死亡
759
1037
开火 命中率 22.79% 命中
8771
1999
杀敌 爆头率 19.10% 爆头
759
145
死亡 被爆头率 20.93% 被爆头
1037
217
埋包 成功率 50.0% 爆破
8
4
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0.00% 胜利
2
0
 游戏局数
1342
匪徒 1211 (90%) 警察 9 (1%) 观众 122 (9%)
每局杀敌 0.57 每局阵亡 0.77
最先杀敌 63 (4.69%) 最后杀敌 16 (1.19%)
最先阵亡 88 (6.56%) 最后阵亡 7 (0.52%)
 在线时间
28小时51分35秒
每小时杀敌 26.30 每分钟杀敌 0.44
每小时阵亡 35.93 每分钟阵亡 0.60
总伤害值 131642 平均伤害 65.85
每小时伤害 4561.44 每分钟伤害 76.02
杀死VIP 0 VIP逃脱 0
 武器数据
武器图片 杀敌 死亡 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 552 450 79 14.31% 3164 703 22.22% 92024 130.90
Deagle 103 408 35 33.98% 2084 399 19.15% 17106 42.87
AK47 52 57 21 40.38% 1956 236 12.07% 7540 31.95
Knife 18 47 1 5.56% 270 41 15.19% 2783 67.88
Hegrenade 16 23 0 0.00% 690 505 73.19% 9304 18.42
Glock18 12 27 9 75.00% 498 93 18.67% 2283 24.55
M4A1 1 6 1 100% 69 7 10.14% 198 28.29
XM1014 0 1 0 0.00% 8 5 62.50% 89 17.80
USP 0 1 0 0.00% 7 1 14.29% 12 12.00
Galil 0 0 0 0.00% 3 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 17 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00