NEVER GIVEUP.>|恐龙| 最后在线
2023.03.24 20:38
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 大元帅
混战积分 259684.50
跳跃积分 0.00
死亡积分 81638.42
生化积分 0
总 积 分 341322.92
下一等级 豆客统帅_1 需8677.09 分
游戏 I D NEVER GIVEUP.>|恐龙|
所在公会 圣骑士
玩家来自 吉林省电信
最后在线 2023-03-24 20:38:08
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
共有1项荣誉 荣誉榜
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 660 (-13)  总积分 8415.5
杀敌 KD 1.53 死亡
6145
4027
开火 命中率 31.44% 命中
37644
11834
杀敌 爆头率 12.92% 爆头
6145
794
死亡 被爆头率 29.72% 被爆头
4027
1197
埋包 成功率 54.55% 爆破
33
18
拆包 成功率 61.43% 成功
70
43
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
6732
匪徒 1455 (22%) 警察 5179 (77%) 观众 98 (1%)
每局杀敌 0.91 每局阵亡 0.60
最先杀敌 329 (4.89%) 最后杀敌 229 (3.40%)
最先阵亡 167 (2.48%) 最后阵亡 180 (2.67%)
 在线时间
136小时45分29秒
每小时杀敌 44.93 每分钟杀敌 0.75
每小时阵亡 29.45 每分钟阵亡 0.49
总伤害值 884782 平均伤害 74.77
每小时伤害 6469.69 每分钟伤害 107.83
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 4803 1904 464 9.66% 15405 5562 36.11% 703780 126.53
Deagle 410 1091 86 20.98% 5175 1359 26.26% 51458 37.86
Famas 283 160 122 43.11% 5876 1272 21.65% 35945 28.26
AK47 168 121 41 24.40% 2630 603 22.93% 18861 31.28
M4A1 150 92 32 21.33% 3085 678 21.98% 16685 24.61
Hegrenade 134 56 0 0.00% 1825 1506 82.52% 31812 21.12
USP 107 130 41 38.32% 1988 591 29.73% 13519 22.87
Knife 77 138 4 5.19% 1197 164 13.70% 10614 64.72
Galil 5 6 1 20.00% 115 28 24.35% 676 24.14
P228 3 11 1 33.33% 76 20 26.32% 430 21.50
Glock18 2 12 0 0.00% 110 30 27.27% 291 9.70
AUG 2 1 0 0.00% 38 14 36.84% 335 23.93
Scout 2 4 1 50.00% 21 4 19.05% 305 76.25
Elite 1 2 1 100% 24 4 16.67% 70 17.50
M249 0 1 0 0.00% 65 2 3.08% 36 18.00
TMP 0 0 0 0.00% 20 1 5.00% 7 7.00
FiveSeven 0 2 0 0.00% 9 2 22.22% 63 31.50
M3 0 1 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 291 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00