NEVER GIVEUP.><==PDer==> 最后在线
2020.08.01 20:47
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少将军长
混战积分 128186.90
跳跃积分 0.00
死亡积分 104.42
生化积分 0
总 积 分 128291.32
下一等级 中将副司 需21708.69 分
游戏 I D NEVER GIVEUP.><==PDer==>
所在公会 圣骑士
玩家来自 北京市电信
最后在线 2020-08-01 20:47:54
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 775 (-16)  总积分 20149.9
杀敌 KD 1.02 死亡
12557
12332
开火 命中率 13.90% 命中
489474
68015
杀敌 爆头率 34.04% 爆头
12557
4274
死亡 被爆头率 31.70% 被爆头
12332
3909
埋包 成功率 35.46% 爆破
282
100
拆包 成功率 53.03% 成功
132
70
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
18470
匪徒 6478 (35%) 警察 11775 (64%) 观众 217 (1%)
每局杀敌 0.68 每局阵亡 0.67
最先杀敌 736 (3.98%) 最后杀敌 432 (2.34%)
最先阵亡 725 (3.93%) 最后阵亡 551 (2.98%)
 在线时间
368小时24分50秒
每小时杀敌 34.08 每分钟杀敌 0.57
每小时阵亡 33.47 每分钟阵亡 0.56
总伤害值 1754936 平均伤害 25.80
每小时伤害 4763.49 每分钟伤害 79.39
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 10428 9354 3641 34.92% 395238 47371 11.99% 1279604 27.01
AK47 456 505 163 35.75% 17313 1642 9.48% 56085 34.16
Hegrenade 409 319 0 0.00% 11941 12436 104.15% 247859 19.93
USP 376 607 153 40.69% 12733 2229 17.51% 50627 22.71
Galil 242 189 91 37.60% 10194 1149 11.27% 33168 28.87
Famas 212 192 81 38.21% 8033 1177 14.65% 30755 26.13
Deagle 212 459 50 23.58% 5562 670 12.05% 26960 40.24
MP5navy 80 111 35 43.75% 4210 599 14.23% 11134 18.59
Glock18 79 172 47 59.49% 4339 565 13.02% 11106 19.66
AWP 21 26 2 9.52% 366 25 6.83% 3059 122.36
AUG 20 23 8 40.00% 837 76 9.08% 2288 30.11
Knife 9 45 0 0.00% 18092 18 0.10% 1000 55.56
SG552 7 11 3 42.86% 237 31 13.08% 878 28.32
M249 1 1 0 0.00% 202 3 1.49% 72 24.00
XM1014 0 0 0 0.00% 7 0 0.00% 0 0.00
P90 0 0 0 0.00% 3 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 231 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 40 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 25 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00