-DG.80 Gaming.-90.玖萬 最后在线
2024.06.16 00:56
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_2
混战积分 23706.30
跳跃积分 0.00
死亡积分 433000.50
生化积分 2.5
总 积 分 456650.40
下一等级 豆客统帅_3 需43349.60 分
游戏 I D -DG.80 Gaming.-90.玖萬
所在公会 怀旧俱乐部
玩家来自 浙江省宁波市移动
最后在线 2024-06-16 00:56:00
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 5536 (-54)  总积分 526.9
杀敌 KD 0.62 死亡
340
550
开火 命中率 18.32% 命中
8490
1555
杀敌 爆头率 22.35% 爆头
340
76
死亡 被爆头率 23.09% 被爆头
550
127
埋包 成功率 44.44% 爆破
9
4
拆包 成功率 50.0% 成功
2
1
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
814
匪徒 309 (38%) 警察 446 (55%) 观众 59 (7%)
每局杀敌 0.42 每局阵亡 0.68
最先杀敌 20 (2.46%) 最后杀敌 7 (0.86%)
最先阵亡 32 (3.93%) 最后阵亡 18 (2.21%)
 在线时间
17小时15分54秒
每小时杀敌 19.69 每分钟杀敌 0.33
每小时阵亡 31.86 每分钟阵亡 0.53
总伤害值 55609 平均伤害 35.76
每小时伤害 3220.91 每分钟伤害 53.68
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 122 115 12 9.84% 1199 178 14.85% 19406 109.02
M4A1 78 97 27 34.62% 2062 328 15.91% 9099 27.74
AK47 72 96 21 29.17% 2705 343 12.68% 9870 28.78
Deagle 31 72 7 22.58% 629 111 17.65% 4412 39.75
Hegrenade 9 22 0 0.00% 458 395 86.24% 8139 20.61
Knife 7 15 1 14.29% 107 17 15.89% 935 55.00
USP 6 67 2 33.33% 488 76 15.57% 1323 17.41
Glock18 5 24 3 60.00% 385 36 9.35% 971 26.97
Galil 4 7 2 50.00% 166 21 12.65% 619 29.48
MP5navy 2 3 0 0.00% 52 17 32.69% 225 13.24
Famas 1 4 0 0.00% 69 8 11.59% 129 16.12
P90 1 1 1 100% 30 8 26.67% 161 20.12
SG552 0 2 0 0.00% 95 12 12.63% 147 12.25
Elite 0 1 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 23 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00