-DG.80 Gaming.-90.玖萬 最后在线
2023.12.07 19:38
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_1
混战积分 23179.40
跳跃积分 0.00
死亡积分 400147.00
生化积分 2.5
总 积 分 423328.90
下一等级 豆客统帅_2 需26671.10 分
游戏 I D -DG.80 Gaming.-90.玖萬
所在公会 怀旧俱乐部
玩家来自 安徽省六安市
最后在线 2023-12-07 19:38:54
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 7288 (-15)  总积分 977.4
杀敌 KD 0.67 死亡
632
945
开火 命中率 16.13% 命中
16788
2708
杀敌 爆头率 26.90% 爆头
632
170
死亡 被爆头率 26.35% 被爆头
945
249
埋包 成功率 40.0% 爆破
25
10
拆包 成功率 0% 成功
1
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
1242
匪徒 637 (51%) 警察 574 (46%) 观众 31 (2%)
每局杀敌 0.51 每局阵亡 0.76
最先杀敌 35 (2.82%) 最后杀敌 17 (1.37%)
最先阵亡 86 (6.92%) 最后阵亡 16 (1.29%)
 在线时间
27小时12分59秒
每小时杀敌 23.22 每分钟杀敌 0.39
每小时阵亡 34.72 每分钟阵亡 0.58
总伤害值 96646 平均伤害 35.69
每小时伤害 3551.02 每分钟伤害 59.18
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 197 173 21 10.66% 1816 268 14.76% 29588 110.40
AK47 165 157 58 35.15% 5217 617 11.83% 19348 31.36
Deagle 89 231 29 32.58% 1611 313 19.43% 12856 41.07
M4A1 87 153 28 32.18% 4002 491 12.27% 11632 23.69
Famas 19 18 8 42.11% 993 150 15.11% 2780 18.53
AUG 15 11 7 46.67% 429 72 16.78% 2004 27.83
Galil 15 18 8 53.33% 366 59 16.12% 2223 37.68
Hegrenade 13 24 0 0.00% 810 551 68.02% 11451 20.78
USP 11 49 3 27.27% 384 73 19.01% 1615 22.12
Glock18 6 33 4 66.67% 505 47 9.31% 812 17.28
SG552 6 6 3 50.00% 169 31 18.34% 1105 35.65
Knife 4 12 0 0.00% 165 11 6.67% 700 63.64
M249 2 7 1 50.00% 240 13 5.42% 338 26.00
MP5navy 2 5 0 0.00% 86 15 17.44% 166 11.07
Scout 1 2 0 0.00% 7 2 28.57% 119 59.50
UMP45 0 0 0 0.00% 11 0 0.00% 0 0.00
C4 0 3 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 44 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00