FaZe Clan`大伟* 最后在线
2023.01.26 17:22
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 244029.00
跳跃积分 50646.00
死亡积分 3319.00
生化积分 4.5
总 积 分 297998.50
下一等级 大元帅 需2001.51 分
游戏 I D FaZe Clan`大伟*
所在公会 银河战舰
玩家来自 辽宁省沈阳市联通
最后在线 2023-01-26 17:22:41
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 1204 (-56)  总积分 1719.5
杀敌 KD 1.37 死亡
1178
858
开火 命中率 16.90% 命中
13897
2348
杀敌 爆头率 15.96% 爆头
1178
188
死亡 被爆头率 27.16% 被爆头
858
233
埋包 成功率 19.64% 爆破
56
11
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
1248
匪徒 1207 (97%) 警察 39 (3%) 观众 2 (0%)
每局杀敌 0.94 每局阵亡 0.69
最先杀敌 99 (7.93%) 最后杀敌 46 (3.69%)
最先阵亡 84 (6.73%) 最后阵亡 59 (4.73%)
 在线时间
25小时17分39秒
每小时杀敌 46.57 每分钟杀敌 0.78
每小时阵亡 33.92 每分钟阵亡 0.57
总伤害值 177449 平均伤害 75.57
每小时伤害 7015.41 每分钟伤害 116.92
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 899 365 96 10.68% 3426 1066 31.12% 136670 128.21
Deagle 146 353 40 27.40% 2534 496 19.57% 20788 41.91
AK47 30 29 8 26.67% 1145 130 11.35% 4066 31.28
Glock18 30 52 22 73.33% 1106 192 17.36% 4920 25.62
M4A1 28 29 10 35.71% 896 157 17.52% 4023 25.62
Hegrenade 22 5 0 0.00% 295 228 77.29% 4435 19.45
USP 17 9 8 47.06% 199 47 23.62% 1467 31.21
Galil 4 2 3 75.00% 111 13 11.71% 488 37.54
Knife 3 9 0 0.00% 4122 11 0.27% 562 51.09
Famas 1 2 0 0.00% 15 3 20.00% 73 24.33
MP5navy 0 1 0 0.00% 18 5 27.78% 65 13.00
C4 0 3 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00