__7*waR z|U2.DD 最后在线
2020.08.07 13:44
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 中校副师
混战积分 2145.30
跳跃积分 0.00
死亡积分 59756.86
生化积分 0
总 积 分 61857.06
下一等级 中校师长 需142.95 分
游戏 I D __7*waR z|U2.DD
所在公会 第七战区
玩家来自 江苏省南京市电信
最后在线 2020-08-07 13:44:00
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 8294 (-51)  总积分 1044.9
杀敌 KD 0.61 死亡
325
529
开火 命中率 9.41% 命中
16119
1517
杀敌 爆头率 23.69% 爆头
325
77
死亡 被爆头率 30.81% 被爆头
529
163
埋包 成功率 9.09% 爆破
11
1
拆包 成功率 50.0% 成功
2
1
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
903
匪徒 419 (46%) 警察 439 (49%) 观众 45 (5%)
每局杀敌 0.36 每局阵亡 0.59
最先杀敌 12 (1.33%) 最后杀敌 10 (1.11%)
最先阵亡 31 (3.43%) 最后阵亡 23 (2.55%)
 在线时间
19小时48分42秒
每小时杀敌 16.40 每分钟杀敌 0.27
每小时阵亡 26.70 每分钟阵亡 0.45
总伤害值 47285 平均伤害 31.17
每小时伤害 2386.72 每分钟伤害 39.78
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 114 161 33 28.95% 5940 489 8.23% 14623 29.90
M4A1 69 97 17 24.64% 4276 376 8.79% 8765 23.31
AWP 65 73 7 10.77% 586 91 15.53% 10838 119.10
Deagle 30 56 7 23.33% 774 115 14.86% 4077 35.45
USP 18 48 8 44.44% 767 98 12.78% 2000 20.41
Hegrenade 17 20 0 0.00% 337 244 72.40% 4926 20.19
Glock18 9 29 3 33.33% 765 62 8.10% 1133 18.27
MP5navy 1 11 1 100% 163 19 11.66% 348 18.32
Famas 1 3 1 100% 133 10 7.52% 254 25.40
Galil 1 3 0 0.00% 44 8 18.18% 176 22.00
Knife 0 11 0 0.00% 2293 0 0.00% 0 0.00
AUG 0 0 0 0.00% 19 1 5.26% 81 81.00
SG552 0 1 0 0.00% 15 4 26.67% 64 16.00
FlashBang 0 13 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
XM1014 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00