______Cool Guy 八 萬 最后在线
2024.06.19 23:07
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 功勋统帅_1
混战积分 246680.20
跳跃积分 74770.50
死亡积分 716334.66
生化积分 0
总 积 分 1037785.36
下一等级 功勋统帅_2 需12214.64 分
游戏 I D ______Cool Guy 八 萬
所在公会 未加入
玩家来自 广东省移动
最后在线 2024-06-19 23:07:29
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
共有2项荣誉 荣誉榜
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 131 (0)  总积分 38272.0
杀敌 KD 1.06 死亡
2586
2431
开火 命中率 11.20% 命中
70320
7874
杀敌 爆头率 21.89% 爆头
2586
566
死亡 被爆头率 27.03% 被爆头
2431
657
埋包 成功率 53.16% 爆破
79
42
拆包 成功率 56.00% 成功
25
14
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
4128
匪徒 1350 (33%) 警察 2659 (64%) 观众 119 (3%)
每局杀敌 0.63 每局阵亡 0.59
最先杀敌 130 (3.15%) 最后杀敌 60 (1.45%)
最先阵亡 119 (2.88%) 最后阵亡 119 (2.88%)
 在线时间
93小时56分48秒
每小时杀敌 27.53 每分钟杀敌 0.46
每小时阵亡 25.88 每分钟阵亡 0.43
总伤害值 395974 平均伤害 50.29
每小时伤害 4214.88 每分钟伤害 70.25
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 1406 707 202 14.37% 26373 2071 7.85% 224246 108.28
Deagle 412 838 111 26.94% 6549 1365 20.84% 55501 40.66
AK47 322 334 126 39.13% 15227 1418 9.31% 43516 30.69
M4A1 264 223 82 31.06% 13272 1316 9.92% 32451 24.66
USP 74 134 30 40.54% 1889 414 21.92% 9357 22.60
Hegrenade 73 42 0 0.00% 1739 1070 61.53% 25266 23.61
Glock18 13 32 6 46.15% 658 134 20.36% 2412 18.00
Knife 7 40 0 0.00% 3902 12 0.31% 990 82.50
Famas 6 5 3 50.00% 264 21 7.95% 636 30.29
Galil 5 5 4 80.00% 198 23 11.62% 843 36.65
Scout 2 0 1 50.00% 50 4 8.00% 258 64.50
XM1014 2 1 1 50.00% 16 12 75.00% 332 27.67
MP5navy 1 3 0 0.00% 60 11 18.33% 265 24.09
AUG 1 0 0 0.00% 22 1 4.55% 27 27.00
M249 0 0 0 0.00% 55 0 0.00% 0 0.00
SG552 0 1 0 0.00% 30 0 0.00% 0 0.00
Elite 0 0 0 0.00% 13 0 0.00% 0 0.00
P228 0 0 0 0.00% 13 0 0.00% 0 0.00
P90 0 0 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 3 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
M3 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 62 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00