-Team Na - 世界名流*~ 最后在线
2022.01.07 17:26
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 功勋统帅_2
混战积分 1180101.20
跳跃积分 14572.70
死亡积分 8780.54
生化积分 35
总 积 分 1203489.44
下一等级 功勋统帅_3 需46510.56 分
游戏 I D -Team Na - 世界名流*~
所在公会 兄弟永远
玩家来自 广东省深圳市
最后在线 2022-01-07 17:26:34
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有9项荣誉 荣誉榜
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2022年混战服总数据统计
 总排名 1102 (-114)  总积分 1851.4
杀敌 KD 1.72 死亡
1123
652
开火 命中率 14.81% 命中
30593
4532
杀敌 爆头率 36.87% 爆头
1123
414
死亡 被爆头率 27.61% 被爆头
652
180
埋包 成功率 47.92% 爆破
48
23
拆包 成功率 100% 成功
4
4
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
1109
匪徒 804 (72%) 警察 302 (27%) 观众 3 (0%)
每局杀敌 1.01 每局阵亡 0.59
最先杀敌 57 (5.14%) 最后杀敌 53 (4.78%)
最先阵亡 31 (2.80%) 最后阵亡 13 (1.17%)
 在线时间
25小时21分52秒
每小时杀敌 44.27 每分钟杀敌 0.74
每小时阵亡 25.71 每分钟阵亡 0.43
总伤害值 144610 平均伤害 31.91
每小时伤害 5701.29 每分钟伤害 95.02
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 991 553 380 38.35% 25637 3691 14.40% 123504 33.46
M4A1 56 27 15 26.79% 1273 227 17.83% 5715 25.18
Knife 16 15 0 0.00% 1100 30 2.73% 1773 59.10
Glock18 16 9 11 68.75% 496 89 17.94% 1965 22.08
Hegrenade 15 5 0 0.00% 881 390 44.27% 7879 20.20
Deagle 9 16 1 11.11% 881 43 4.88% 1277 29.70
AWP 6 5 0 0.00% 33 7 21.21% 693 99.00
Galil 4 5 2 50.00% 76 17 22.37% 551 32.41
USP 3 4 3 100% 104 12 11.54% 527 43.92
MP5navy 2 1 0 0.00% 63 14 22.22% 217 15.50
Famas 1 1 0 0.00% 10 1 10.00% 29 29.00
C4 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 7 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00