-Team Na - 世界名流*~ 最后在线
2023.01.24 12:54
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 功勋统帅_2
混战积分 1208747.10
跳跃积分 16240.00
死亡积分 9270.74
生化积分 35
总 积 分 1234292.84
下一等级 功勋统帅_3 需15707.16 分
游戏 I D -Team Na - 世界名流*~
所在公会 兄弟永远
玩家来自 广东省广州市移动
最后在线 2023-01-24 12:54:35
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有9项荣誉 荣誉榜
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 648 (-139)  总积分 3262.8
杀敌 KD 1.36 死亡
1863
1373
开火 命中率 11.99% 命中
56459
6772
杀敌 爆头率 49.60% 爆头
1863
924
死亡 被爆头率 33.50% 被爆头
1373
460
埋包 成功率 30.36% 爆破
112
34
拆包 成功率 75.00% 成功
4
3
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
2196
匪徒 1737 (79%) 警察 439 (20%) 观众 20 (1%)
每局杀敌 0.85 每局阵亡 0.63
最先杀敌 89 (4.05%) 最后杀敌 101 (4.60%)
最先阵亡 67 (3.05%) 最后阵亡 45 (2.05%)
 在线时间
49小时21分03秒
每小时杀敌 37.75 每分钟杀敌 0.63
每小时阵亡 27.82 每分钟阵亡 0.46
总伤害值 243369 平均伤害 35.94
每小时伤害 4931.41 每分钟伤害 82.19
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 1348 945 722 53.56% 32408 4420 13.64% 173713 39.30
M4A1 325 239 145 44.62% 9042 1284 14.20% 38651 30.10
Knife 47 55 3 6.38% 8850 82 0.93% 5458 66.56
Glock18 42 28 24 57.14% 2327 221 9.50% 5227 23.65
Hegrenade 38 11 0 0.00% 1090 517 47.43% 10147 19.63
Deagle 26 45 14 53.85% 893 109 12.21% 4504 41.32
AWP 10 9 2 20.00% 71 12 16.90% 1848 154.00
Galil 9 8 6 66.67% 244 34 13.93% 1263 37.15
USP 6 5 3 50.00% 243 18 7.41% 622 34.56
AUG 5 3 3 60.00% 92 17 18.48% 587 34.53
Famas 4 9 2 50.00% 220 17 7.73% 600 35.29
M249 3 4 0 0.00% 784 34 4.34% 585 17.21
MP5navy 0 0 0 0.00% 128 1 0.78% 8 8.00
Scout 0 0 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
M3 0 1 0 0.00% 1 2 200.00% 64 32.00
FlashBang 0 6 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00