-Team Na - 世界名流*~ 最后在线
2020.01.10 07:42
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 功勋统帅_2
混战积分 1152882.80
跳跃积分 14352.00
死亡积分 8756.14
生化积分 35
总 积 分 1176025.94
下一等级 功勋统帅_3 需73974.06 分
游戏 I D -Team Na - 世界名流*~
所在公会 兄弟永远
玩家来自 广东省移动
最后在线 2020-01-10 07:42:12
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有9项荣誉 荣誉榜
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 2646 (-110)  总积分 1936.8
杀敌 KD 1.52 死亡
1288
850
开火 命中率 18.54% 命中
19079
3538
杀敌 爆头率 19.88% 爆头
1288
256
死亡 被爆头率 31.53% 被爆头
850
268
埋包 成功率 40.74% 爆破
27
11
拆包 成功率 57.14% 成功
7
4
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
1572
匪徒 705 (45%) 警察 805 (51%) 观众 62 (4%)
每局杀敌 0.82 每局阵亡 0.54
最先杀敌 88 (5.60%) 最后杀敌 51 (3.24%)
最先阵亡 34 (2.16%) 最后阵亡 15 (0.95%)
 在线时间
33小时10分18秒
每小时杀敌 38.83 每分钟杀敌 0.65
每小时阵亡 25.62 每分钟阵亡 0.43
总伤害值 174118 平均伤害 49.21
每小时伤害 5249.00 每分钟伤害 87.48
杀死VIP 0 VIP逃脱 0
 武器数据
武器图片 杀敌 死亡 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 693 335 62 8.95% 3747 849 22.66% 100643 118.54
M4A1 367 259 120 32.70% 9672 1638 16.94% 43469 26.54
AK47 110 70 34 30.91% 2682 363 13.53% 12532 34.52
Deagle 43 131 13 30.23% 583 112 19.21% 5050 45.09
USP 29 14 17 58.62% 448 150 33.48% 3998 26.65
Hegrenade 22 4 0 0.00% 445 301 67.64% 5775 19.19
Glock18 16 21 9 56.25% 408 104 25.49% 1927 18.53
Knife 4 7 0 0.00% 996 6 0.60% 330 55.00
MP5navy 2 0 0 0.00% 41 6 14.63% 93 15.50
SG552 1 1 0 0.00% 12 2 16.67% 48 24.00
AUG 1 0 1 100% 3 1 33.33% 84 84.00
Famas 0 1 0 0.00% 24 2 8.33% 97 48.50
Galil 0 1 0 0.00% 6 2 33.33% 44 22.00
SmokeGreade 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 5 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00