-DG.80 Gaming.逍遥老嘉 最后在线
2021.11.12 10:23
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 功勋统帅_3
混战积分 805771.20
跳跃积分 10171.50
死亡积分 460683.54
生化积分 110
总 积 分 1280436.24
下一等级 功勋统帅_4 需169563.76 分
游戏 I D -DG.80 Gaming.逍遥老嘉
所在公会 怀旧俱乐部
玩家来自 陕西省西安市
最后在线 2021-11-12 10:23:55
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有21项荣誉 荣誉榜
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 5762 (-42)  总积分 2931.5
杀敌 KD 1.21 死亡
1821
1501
开火 命中率 15.01% 命中
40354
6059
杀敌 爆头率 25.04% 爆头
1821
456
死亡 被爆头率 26.45% 被爆头
1501
397
埋包 成功率 11.11% 爆破
18
2
拆包 成功率 75.00% 成功
8
6
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 34.48% 胜利
29
10
 游戏局数
2656
匪徒 810 (30%) 警察 1701 (64%) 观众 145 (5%)
每局杀敌 0.69 每局阵亡 0.57
最先杀敌 154 (5.80%) 最后杀敌 76 (2.86%)
最先阵亡 105 (3.95%) 最后阵亡 53 (2.00%)
 在线时间
52小时27分41秒
每小时杀敌 34.71 每分钟杀敌 0.58
每小时阵亡 28.61 每分钟阵亡 0.48
总伤害值 255617 平均伤害 42.19
每小时伤害 4872.48 每分钟伤害 81.21
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 701 373 70 9.99% 5344 866 16.21% 106025 122.43
M4A1 489 380 164 33.54% 16974 2308 13.60% 61332 26.57
AK47 407 302 164 40.29% 11761 1564 13.30% 52649 33.66
Deagle 119 295 34 28.57% 2141 398 18.59% 16030 40.28
USP 46 53 12 26.09% 1502 277 18.44% 5570 20.11
Hegrenade 30 20 0 0.00% 755 521 69.01% 10281 19.73
Glock18 9 9 7 77.78% 231 47 20.35% 986 20.98
Knife 8 21 1 12.50% 1306 17 1.30% 1135 66.76
Famas 5 8 1 20.00% 145 26 17.93% 611 23.50
Galil 5 5 2 40.00% 105 20 19.05% 681 34.05
MP5navy 3 6 1 33.33% 104 19 18.27% 329 17.32
UMP45 0 1 0 0.00% 6 4 66.67% 93 23.25
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 28 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00