ZnRrrrr.7entE;)Forgotten 遗忘 最后在线
2020.09.22 17:12
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 豆客统帅_1
混战积分 400862.60
跳跃积分 35.00
死亡积分 3945.80
生化积分 0
总 积 分 404843.40
下一等级 豆客统帅_2 需45156.60 分
游戏 I D ZnRrrrr.7entE;)Forgotten 遗忘
所在公会 依然
玩家来自 贵州省铜仁地区
最后在线 2020-09-22 17:12:04
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
共有2项荣誉 荣誉榜
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2020年混战服总数据统计
 总排名 462 (0)  总积分 35245.9
杀敌 KD 1.75 死亡
18601
10651
开火 命中率 22.46% 命中
284046
63789
杀敌 爆头率 43.06% 爆头
18601
8009
死亡 被爆头率 29.42% 被爆头
10651
3133
埋包 成功率 42.09% 爆破
430
181
拆包 成功率 75.00% 成功
36
27
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 55.56% 胜利
9
5
 游戏局数
18805
匪徒 14909 (79%) 警察 3714 (20%) 观众 182 (1%)
每局杀敌 0.99 每局阵亡 0.57
最先杀敌 2582 (13.73%) 最后杀敌 987 (5.25%)
最先阵亡 1694 (9.01%) 最后阵亡 227 (1.21%)
 在线时间
310小时15分19秒
每小时杀敌 59.95 每分钟杀敌 1.00
每小时阵亡 34.33 每分钟阵亡 0.57
总伤害值 2708303 平均伤害 42.46
每小时伤害 8729.27 每分钟伤害 145.49
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 9925 5197 5130 51.69% 190241 40290 21.18% 1318508 32.73
AWP 4048 1370 601 14.85% 13264 4655 35.09% 671023 144.15
AK47 2417 1436 1330 55.03% 39847 8067 20.24% 331543 41.10
Deagle 1102 1543 529 48.00% 12261 2764 22.54% 154831 56.02
USP 355 179 206 58.03% 3565 1274 35.74% 46902 36.81
Knife 300 209 15 5.00% 6777 540 7.97% 39948 73.98
Famas 189 114 119 62.96% 4170 751 18.01% 26212 34.90
Hegrenade 157 236 0 0.00% 10663 4916 46.10% 102952 20.94
Glock18 72 73 54 75.00% 2266 360 15.89% 10394 28.87
Galil 23 25 12 52.17% 674 123 18.25% 3860 31.38
MP5navy 4 6 3 75.00% 124 24 19.35% 541 22.54
SG552 4 4 1 25.00% 110 24 21.82% 644 26.83
AUG 2 2 2 100% 29 10 34.48% 365 36.50
P90 1 1 1 100% 32 6 18.75% 135 22.50
Scout 0 0 0 0.00% 20 0 0.00% 0 0.00
UMP45 0 0 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 21 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 3 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 214 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00