Goldel.ko>蛮族少爺1nG~ 最后在线
2023.09.20 15:23
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 中将副司
混战积分 134958.70
跳跃积分 410.00
死亡积分 34783.60
生化积分 0
总 积 分 176752.30
下一等级 中将司令 需23247.71 分
游戏 I D Goldel.ko>蛮族少爺1nG~
所在公会 ko2
玩家来自 亚太地区 CZ88.NET
最后在线 2023-09-20 15:23:49
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 4960 (427)  总积分 1946.2
杀敌 KD 0.70 死亡
1297
1855
开火 命中率 8.18% 命中
51856
4241
杀敌 爆头率 18.35% 爆头
1297
238
死亡 被爆头率 26.90% 被爆头
1855
499
埋包 成功率 33.87% 爆破
62
21
拆包 成功率 50.0% 成功
16
8
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
3074
匪徒 1753 (57%) 警察 1205 (39%) 观众 116 (4%)
每局杀敌 0.42 每局阵亡 0.60
最先杀敌 47 (1.53%) 最后杀敌 32 (1.04%)
最先阵亡 48 (1.56%) 最后阵亡 93 (3.03%)
 在线时间
67小时38分43秒
每小时杀敌 19.17 每分钟杀敌 0.32
每小时阵亡 27.42 每分钟阵亡 0.46
总伤害值 206723 平均伤害 48.74
每小时伤害 3055.99 每分钟伤害 50.93
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 798 651 95 11.90% 16469 1098 6.67% 126884 115.56
AK47 149 239 56 37.58% 17003 724 4.26% 20487 28.30
Deagle 126 514 34 26.98% 3435 411 11.97% 16432 39.98
Hegrenade 87 54 0 0.00% 1671 1200 71.81% 23207 19.34
M4A1 35 67 13 37.14% 3491 178 5.10% 4698 26.39
Glock18 29 78 17 58.62% 1569 232 14.79% 4178 18.01
Galil 27 30 12 44.44% 1696 139 8.20% 4017 28.90
USP 26 96 6 23.08% 1329 200 15.05% 3529 17.64
Knife 17 64 4 23.53% 4791 42 0.88% 2784 66.29
MP5navy 2 6 1 50.00% 110 13 11.82% 270 20.77
Famas 1 5 0 0.00% 249 6 2.41% 191 31.83
AUG 0 1 0 0.00% 84 1 1.19% 21 21.00
Elite 0 0 0 0.00% 9 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 5 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 43 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00