ANTs COMPETIT*!ONCE A ATTEZ~ 最后在线
2023.06.10 07:37
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 88118.00
跳跃积分 180969.90
死亡积分 187.60
生化积分 0
总 积 分 269275.50
下一等级 大元帅 需30724.51 分
游戏 I D ANTs COMPETIT*!ONCE A ATTEZ~
所在公会 LOL
玩家来自 广东省揭阳市
最后在线 2023-06-10 07:37:38
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
2023年06月10日
2:07:31 当前地图是
2:07:31 进入粤A022 豆客服务器
第1/1页
共有8项荣誉 荣誉榜
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2023年混战服总数据统计
 总排名 3591 (-15)  总积分 2160.4
杀敌 KD 1.49 死亡
1171
788
开火 命中率 15.92% 命中
18707
2979
杀敌 爆头率 23.65% 爆头
1171
277
死亡 被爆头率 30.58% 被爆头
788
241
埋包 成功率 61.36% 爆破
44
27
拆包 成功率 100% 成功
2
2
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 60.00% 胜利
5
3
 游戏局数
1390
匪徒 972 (70%) 警察 308 (22%) 观众 110 (8%)
每局杀敌 0.84 每局阵亡 0.57
最先杀敌 186 (13.38%) 最后杀敌 38 (2.73%)
最先阵亡 116 (8.35%) 最后阵亡 38 (2.73%)
 在线时间
31小时42分17秒
每小时杀敌 36.93 每分钟杀敌 0.62
每小时阵亡 24.85 每分钟阵亡 0.41
总伤害值 177855 平均伤害 59.70
每小时伤害 5609.73 每分钟伤害 93.50
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AWP 662 393 70 10.57% 3158 831 26.31% 103334 124.35
AK47 183 77 87 47.54% 2851 560 19.64% 24754 44.20
M4A1 133 31 53 39.85% 5237 640 12.22% 19072 29.80
Deagle 112 209 46 41.07% 1159 318 27.44% 15281 48.05
USP 38 23 13 34.21% 662 174 26.28% 4234 24.33
Hegrenade 19 15 0 0.00% 599 355 59.27% 7915 22.30
Glock18 10 10 5 50.00% 317 53 16.72% 1469 27.72
Knife 7 4 0 0.00% 4499 14 0.31% 903 64.50
Famas 4 3 1 25.00% 129 18 13.95% 517 28.72
Galil 3 2 2 66.67% 97 16 16.49% 376 23.50
C4 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 21 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00