BItter Crazy|浅忆EviL  * 最后在线
2024.02.22 01:17
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 上将防长
混战积分 201851.40
跳跃积分 46836.20
死亡积分 1241.50
生化积分 18
总 积 分 249947.10
下一等级 元帅 需52.91 分
游戏 I D BItter Crazy|浅忆EviL *
所在公会 新疆玩家
玩家来自 新疆阿克苏地区电信
最后在线 2024-02-22 01:17:38
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 624 (-62)  总积分 4732.3
杀敌 KD 2.08 死亡
1519
729
开火 命中率 10.58% 命中
30865
3267
杀敌 爆头率 84.79% 爆头
1519
1288
死亡 被爆头率 35.12% 被爆头
729
256
埋包 成功率 15.00% 爆破
20
3
拆包 成功率 46.67% 成功
15
7
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 45.65% 胜利
46
21
 游戏局数
2267
匪徒 332 (15%) 警察 935 (41%) 观众 1000 (44%)
每局杀敌 0.67 每局阵亡 0.32
最先杀敌 99 (4.37%) 最后杀敌 132 (5.82%)
最先阵亡 44 (1.94%) 最后阵亡 49 (2.16%)
 在线时间
45小时22分15秒
每小时杀敌 33.48 每分钟杀敌 0.56
每小时阵亡 16.07 每分钟阵亡 0.27
总伤害值 195302 平均伤害 59.78
每小时伤害 4304.57 每分钟伤害 71.74
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 1294 564 1142 88.25% 21277 2320 10.90% 156342 67.39
M4A1 107 47 82 76.64% 2135 254 11.90% 13050 51.38
USP 27 16 22 81.48% 452 60 13.27% 3268 54.47
AWP 27 14 7 25.93% 134 28 20.90% 5542 197.93
Hegrenade 18 13 0 0.00% 795 490 61.64% 10154 20.72
Deagle 14 28 14 100% 668 31 4.64% 2624 84.65
Knife 11 25 3 27.27% 4794 35 0.73% 1880 53.71
Famas 10 7 8 80.00% 293 18 6.14% 1110 61.67
Glock18 9 3 8 88.89% 295 29 9.83% 1087 37.48
Galil 0 0 0 0.00% 2 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 9 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00