Ares Emp >>夜色彡 最后在线
2024.07.12 18:05
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少将军长
混战积分 76709.80
跳跃积分 134.60
死亡积分 23208.90
生化积分 0
总 积 分 100053.30
下一等级 中将副司 需49946.71 分
游戏 I D Ares Emp >>夜色彡
所在公会 战神再临
玩家来自 上海市电信
最后在线 2024-07-12 18:05:16
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 宣传栏
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2024年混战服总数据统计
 总排名 5355 (31)  总积分 721.0
杀敌 KD 1.80 死亡
472
262
开火 命中率 18.01% 命中
11241
2025
杀敌 爆头率 19.28% 爆头
472
91
死亡 被爆头率 26.72% 被爆头
262
70
埋包 成功率 23.53% 爆破
17
4
拆包 成功率 50.0% 成功
4
2
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0.00% 胜利
1
0
 游戏局数
529
匪徒 321 (61%) 警察 198 (37%) 观众 10 (2%)
每局杀敌 0.89 每局阵亡 0.50
最先杀敌 40 (7.56%) 最后杀敌 23 (4.35%)
最先阵亡 16 (3.02%) 最后阵亡 10 (1.89%)
 在线时间
9小时36分24秒
每小时杀敌 49.13 每分钟杀敌 0.82
每小时阵亡 27.27 每分钟阵亡 0.45
总伤害值 62461 平均伤害 30.84
每小时伤害 6501.84 每分钟伤害 108.36
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 218 113 48 22.02% 6099 966 15.84% 26789 27.73
AWP 118 49 4 3.39% 442 148 33.48% 15594 105.36
M4A1 75 38 16 21.33% 2564 398 15.52% 9123 22.92
USP 28 17 15 53.57% 396 126 31.82% 2990 23.73
Hegrenade 9 6 0 0.00% 249 221 88.76% 4682 21.19
Glock18 7 18 1 14.29% 362 71 19.61% 856 12.06
Galil 7 3 3 42.86% 125 40 32.00% 955 23.88
Famas 5 2 2 40.00% 182 33 18.13% 642 19.45
Deagle 4 6 2 50.00% 60 17 28.33% 555 32.65
Knife 1 9 0 0.00% 761 5 0.66% 275 55.00
FlashBang 0 1 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00