__7*waR z|~z非同小可。 最后在线
2021.09.19 17:50
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 荣誉统帅_2
混战积分 704932.70
跳跃积分 908.60
死亡积分 27442.70
生化积分 0
总 积 分 733284.00
下一等级 荣誉统帅_3 需16716.00 分
游戏 I D __7*waR z|~z非同小可。
所在公会 第七战区
玩家来自 广东省广州市电信
最后在线 2021-09-19 17:50:15
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
共有1项荣誉 荣誉榜
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 5480 (97)  总积分 2394.9
杀敌 KD 0.72 死亡
1494
2073
开火 命中率 8.66% 命中
73372
6356
杀敌 爆头率 23.49% 爆头
1494
351
死亡 被爆头率 29.14% 被爆头
2073
604
埋包 成功率 49.21% 爆破
63
31
拆包 成功率 53.12% 成功
32
17
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
3663
匪徒 983 (27%) 警察 1885 (51%) 观众 795 (22%)
每局杀敌 0.41 每局阵亡 0.57
最先杀敌 50 (1.37%) 最后杀敌 32 (0.87%)
最先阵亡 75 (2.05%) 最后阵亡 52 (1.42%)
 在线时间
84小时31分39秒
每小时杀敌 17.67 每分钟杀敌 0.29
每小时阵亡 24.52 每分钟阵亡 0.41
总伤害值 206838 平均伤害 32.54
每小时伤害 2446.99 每分钟伤害 40.78
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 556 680 156 28.06% 26647 2337 8.77% 71477 30.58
M4A1 401 470 114 28.43% 16233 1914 11.79% 49551 25.89
AWP 307 399 16 5.21% 4177 381 9.12% 42100 110.50
Deagle 60 197 12 20.00% 3687 226 6.13% 8262 36.56
USP 43 73 14 32.56% 2381 256 10.75% 5672 22.16
Hegrenade 32 18 0 0.00% 1802 742 41.18% 15572 20.99
MP5navy 29 26 10 34.48% 1288 164 12.73% 2943 17.95
Glock18 16 37 12 75.00% 1076 148 13.75% 3157 21.33
AUG 15 7 7 46.67% 531 53 9.98% 1713 32.32
Scout 14 27 6 42.86% 694 49 7.06% 3652 74.53
Famas 10 14 3 30.00% 553 59 10.67% 1547 26.22
Knife 9 63 0 0.00% 14188 17 0.12% 940 55.29
UMP45 1 1 1 100% 40 5 12.50% 117 23.40
Galil 0 3 0 0.00% 31 4 12.90% 80 20.00
SG552 0 1 0 0.00% 4 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 33 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
SmokeGreade 0 7 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
C4 0 9 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00