Night Raid-乄佛爺 最后在线
2022.06.21 17:40
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 少将军长
混战积分 53784.50
跳跃积分 45196.70
死亡积分 1475.90
生化积分 0
总 积 分 100457.10
下一等级 中将副司 需49542.91 分
游戏 I D Night Raid-乄佛爺
所在公会 红客联盟
玩家来自 甘肃省酒泉市
最后在线 2022-06-21 17:40:00
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
 宣传栏
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2022年混战服总数据统计
 总排名 14015 (-134)  总积分 60.4
杀敌 KD 0.62 死亡
38
61
开火 命中率 9.40% 命中
1500
141
杀敌 爆头率 39.47% 爆头
38
15
死亡 被爆头率 29.51% 被爆头
61
18
埋包 成功率 0% 爆破
3
0
拆包 成功率 0% 成功
0
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
104
匪徒 47 (45%) 警察 45 (43%) 观众 12 (12%)
每局杀敌 0.37 每局阵亡 0.59
最先杀敌 1 (0.96%) 最后杀敌 2 (1.92%)
最先阵亡 1 (0.96%) 最后阵亡 2 (1.92%)
 在线时间
2小时31分23秒
每小时杀敌 15.06 每分钟杀敌 0.25
每小时阵亡 24.18 每分钟阵亡 0.40
总伤害值 4896 平均伤害 34.72
每小时伤害 1940.50 每分钟伤害 32.34
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
M4A1 14 22 6 42.86% 736 52 7.07% 1600 30.77
AK47 8 20 4 50.00% 406 31 7.64% 1151 37.13
AWP 7 4 1 14.29% 69 7 10.14% 907 129.57
Knife 2 0 2 100% 50 3 6.00% 323 107.67
USP 2 4 0 0.00% 49 10 20.41% 157 15.70
Deagle 2 4 1 50.00% 20 4 20.00% 217 54.25
Glock18 1 3 0 0.00% 101 16 15.84% 187 11.69
MP5navy 1 1 1 100% 29 5 17.24% 90 18.00
Hegrenade 1 0 0 0.00% 26 13 50.00% 264 20.31
Famas 0 1 0 0.00% 14 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00