3D.MAX | 狂怒Fury* 最后在线
2021.09.25 18:28
 玩家资料
玩家头像
游戏军衔 元帅
混战积分 254031.20
跳跃积分 6295.00
死亡积分 305.50
生化积分 0
总 积 分 260631.70
下一等级 大元帅 需39368.31 分
游戏 I D 3D.MAX | 狂怒Fury*
所在公会 激情部落
玩家来自 新疆乌鲁木齐市
最后在线 2021-09-25 18:28:07
豆客会员
帐号状态 正常
生效道具
库存道具
武器库
 游戏日志
第1/1页
共有5项荣誉 荣誉榜
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
总数据
2021年混战服总数据统计
 总排名 7611 (-52)  总积分 1177.4
杀敌 KD 1 死亡
800
800
开火 命中率 11.78% 命中
29751
3505
杀敌 爆头率 30.0% 爆头
800
240
死亡 被爆头率 30.38% 被爆头
800
243
埋包 成功率 30.77% 爆破
13
4
拆包 成功率 0% 成功
5
0
救人质 成功率 0% 成功
0
0
总约战 胜率 0% 胜利
0
0
 游戏局数
1242
匪徒 713 (57%) 警察 491 (40%) 观众 38 (3%)
每局杀敌 0.64 每局阵亡 0.64
最先杀敌 34 (2.74%) 最后杀敌 35 (2.82%)
最先阵亡 38 (3.06%) 最后阵亡 36 (2.90%)
 在线时间
22小时49分00秒
每小时杀敌 35.06 每分钟杀敌 0.58
每小时阵亡 35.06 每分钟阵亡 0.58
总伤害值 111076 平均伤害 31.69
每小时伤害 4868.20 每分钟伤害 81.14
 武器数据
武器 杀敌 被杀 爆头 爆头率 开火 命中 命中率 总伤害 平均
AK47 354 324 113 31.92% 13917 1449 10.41% 44488 30.70
M4A1 166 134 44 26.51% 7392 817 11.05% 19220 23.53
Deagle 101 183 41 40.59% 2156 372 17.25% 15806 42.49
AWP 100 55 13 13.00% 862 132 15.31% 16232 122.97
Glock18 22 26 13 59.09% 767 118 15.38% 2491 21.11
USP 22 22 9 40.91% 459 109 23.75% 2753 25.26
Famas 11 3 4 36.36% 258 28 10.85% 897 32.04
Hegrenade 9 12 0 0.00% 722 397 54.99% 7027 17.70
Galil 7 5 2 28.57% 335 38 11.34% 1102 29.00
SG552 3 2 0 0.00% 183 20 10.93% 347 17.35
MP5navy 3 1 1 33.33% 75 18 24.00% 354 19.67
Knife 2 23 0 0.00% 2404 3 0.12% 325 108.33
M249 0 0 0 0.00% 199 7 3.52% 70 10.00
AUG 0 2 0 0.00% 35 2 5.71% 42 21.00
C4 0 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00
FlashBang 0 7 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00